empty
 
 

Правила и Условия на Опция за Милион

I. Основни Постановления

 • 1. Името ан конкурса е Опция за Милион (от тук нататък - Конкурсът).

  2. Конкурсът се провежда от InstaFintech Group (от тук нататък - Организаторът").

  3. Конкурсът се провежда ежеседмично от 00:10 в понеделник до 23:50 в петък (терминално време).

  4. Наградният фонд за всеки етап от Конкурса се равнява на USD 1500, разпределени сред победителите според следния принцип:

  • - 1 място - USD 500;
   - 2 място - USD 400;
   - 3 място - USD 300;
   - 4 място - USD 200;
   - 5 място - USD 100.

  Наградните средства не могат да се теглят, но печалбата, направена над наградата, може да се тегли без ограничения.

  5. Можете да се регистрирате за следващия седмичен конкурс през цялата седмица преди него. Регистрацията приключва 1 (един) час преди началото на конкурса.

  6. Резултатите се записват в 12:00 в събота.

II. Участници

 • 1. Всеки притежател на търговска сметка в ИнстаФорекс може да вземе участие в Конкурса (от тук нататък - Участникът).

  2. Конкурсът е достъпен единствено за пълнолетни клиенти на компанията.

  3. Всеки Участник трябва да се регистрира за новия етап от Конкурса на уебсайта на Организатора.

  4. Участникът трябва да отвори нова Демо сметка за всеки нов етап от Конкурса.

  5. Участникът се съгласява да предоставя верни данни, включително имена, идентични с тези в документа му за самоличност, и активен имейл адрес.

  6. В случай на засичане на активност от две или повече сметки с един и същ IP адрес, администрацията може да дисквалифицира притежателя. В този контекст, ние силно препоръчваме да избягвате GPRS и 3G модеми.

  7. Организаторът запазва правото да откаже регистрация на всеки участник по време на Конкурса или след като той е приключил, без да дължи обяснение за причината за дисквалификацията. Причините за дисквалификация могат да включват отваряне на голям обем противоположни сделки с една и съща валутна двойка в различни търговски сметки в приблизително едно и също време, както и използването на грешки в потока котировки за получаване на гарантирани печалби.

  8. Регистрирайки се за конкурса, Участникът се съгласява с всички правила и условия на Конкурса.

  9. Участието на близки роднини в същия конкурс е забрането. Ако регистрационните данни на двама Участници съвпаднат, Организаторът запазва правото си да сметне това съвпадение за причина за дисквалификация.

III. Условия за Търговия

 • 1. След като регистрацията за Конкурса е приключила, Участникът трябва да отвори Демо търговска сметка.

  2. Първоначалният рейтинг на всеки Участник е 100 точки.

  3. Участникът купува кол и пут опции на всеки инструменти, които са му предоставени. Участникът задава време на отваряне и затваряне на опция. Платформата МетаТрейдър не е достъпна за търговия: сделките се изпълняват в Кабинет на Участника в Конкурса.

  4. Списъкът с инструменти за търговия с опции е следният:

  • - EUR/USD
   - GBP/USD
   - USD/JPY
   - USD/CHF
   - USD/CAD
   - GBP/JPY
   - EUR/JPY
   - GBP/CHF
   - EUR/GBP
   - GOLD
   - SILVER

  5. Опцията може да бъде зададена минимум 1 минута, преди времето за изпълнение.

  6. Времето, зададено за отваряне и затваряне на опции, трябва да може да се дели.

  7. Участникът може да отвори само една опция за даден търговски инструмент в рамките на 24 часа.

  8. Учасникът получава 10 рейтинг точки за всяка положително затворена опция и губи 10 рейтинг точки за всяка губеща опция.

  9. В случай, че цената на отваряне на опция се равнява на цената на затваряне, тя се счита за губеща позиция и 10 точки се отнемат от рейтинга на Участника.

IV. Публикуване на Резултати

 • 1. Рейтингът на участниците в Конкурса е достъпен на уебсайта на организатора през периода на Конкурса.

  2. Данни за местоживеенето на Участници може да бъдат публикувани.

  3. Резултати от Конкурса се публикуват в рамките на 14 дни след края на Конкурса, когато са приключени всички проверки.

V. Определяне на Победителите

 • 1. Участниците с най-висок рейтинг ще бъдат обявени за Победители.

  2. В случай, че двама Участници имат еднакъв рейтинг, Организаторът взима решение кой е победителят.

  3. Победителите в конкурса се съгласяват имената им да бъдат публикувани.

  4. Участникът има право да получи една награда в рамките на календарен месец. В случай, че участникът заеме наградно място повече от веднъж месечно, неговата сметка ще отпадне от конкурса и разпределянето на наградите се премества с 1 място, започвайки от неговата позиция.

  5. Организаторът запазва правото си да откаже регистрационната заявка на Участник, без да дължи обяснение, както и да дисквалифицира Участник по време на Конкурса или след като той е приключил, заради преки или косвени доказателства за извършени измамни операции с наградните средства.

VI. Получаване на Награда

 • 1. Победителите трябва да отворят и верифицират своите търговски сметки в рамките на 30 дни след публикуване резултатите от конкурса.

  2. Наградните средства ще бъдат кредитирани по верифицирана реална търговска сметка, открита от Победителя.

  3. Победителят поема отговорност за всяка дейност по сметката, отворена от Администрацията на Конкурси и Кампании или от самия Победител, съобразявайки се с обхвата на споразуменията и регулациите на InstaFintech Group.

  4. Наградата не може да бъде изтеглена; все пак, всяка печалба, направена с наградните средства, може да бъде теглена без ограничения.

  5. Организаторът запазва правото си да обяви вече дадена награда за невалидна или субект на отказ, при наличие на преки или косвени доказателства за извършени измамни действия с наградата.

  6. Търговската сметка се заставя автоматично при попълване заявка за теглене. Когато преглеждат заявката, специалистите се уверяват, че балансът и свободният марж са съобразени със средствата, достъпни за теглене. В случай на несъответствие сумата, посочена в заявката за теглене се кредитира обратно по търговската сметка.

  7. Компанията запазва правото си да откаже кредитиране на наградните средства, ако Участникът придобие награда на една или повече сметки.

VII. Език

 • 1. Езикът на настоящите правила е английски.

  2. За удобство на Участника Организаторът може да предостави правилата на език, различен от английски. Преведената версия на правилата е единствено с информативен характер.

  3. В случай на различие в прочита на преведените версии и правилата на английски, правилата на английски език се считат за референтен стандарт.

Кабинет на Участника в Конкурса

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.