empty
 
 

"Реално Скалпиране" Общи условия

I. Основни условия

 • 1. Име на състезанието - "InstaForex Реално Скалпиране" (от тук нататък - Състезанието).

  2. Състезанието се организира от InstaFintech Group (от тук насетне - Организаторът).

  3. Състезанието е месечно и се провежда всеки месец от 00:00 на първия Понеделник на месеца до 23:59:59(терминално време) на последния Петък на месеца.

  4. Регистрацията за следващото месечно състезание се провежда от 00:00 (терминално време) на първия от настоящото състезание до 00:00 (терминално време) на първия ден от следващата надпревара.

  5. Наградния фонд за всяко месечно състезание възлиза на 6000 USD, разпределени сред победителите по следния начин:

  • - 1 място - 2000 USD;
   - 2 място - 1500 USD;
   - 3 място - 1000 USD;
   - 4 място - 500 USD;
   - 5 място - 400 USD;
   - 6 място - 300 USD;
   - 7 място - 200 USD;
   - 8 място - 100 USD;

II. Участници

 • 1. Единствено клиенти над 18 годишна възраст могат да участват в състезанието.

  2. Всеки участник трябва да се регистрира на уебсайта на InstaForex.

  3. За участие във всяко месечно Състезание Участниците откриват отделни ДЕМО сметки за търговия.

  4. Участниците са съгласни с необходимостта за предоставяне на истинна информация по време на регистрация.

  5. В случай на опит за участие в Състезанието с няколко сметки за търговия или анонимно чрез прокси, това ще бъде регистрирано и ще доведе до дисквалификация.

  6. Организаторът си запазва правото да откаже регистрация на всеки участник без обяснение на причините или да дисквалифицира всеки участник в Състезанието с обяснение. Причината за дисквалификация може да бъде откриването на голям обем противоположни поръчки със същата валутна двойка по различни сметки в едно и също време, както и възползване от грешки в котировките за извличане на гарантирани печалби.

  7. Записвайки се Участникът приема всички ограничения и правила на Състезанието.

III. Условия за търговия

 • 1. След регистрация за Състезанието Участникът получава ДЕМО сметка.

  2. Първоначалният депозит е 20 000,00 USD за всички Участници и не може да бъде променян.

  3. Лост 1:500.

  4. Всички поръчки по непазарни цени ще бъдат отменени.

  5. Участниците могат да ползват Експертни Съветници и всякакви стратегии за търговия без ограничения.

  6. Major currency pairs and Forex crosses are the only available trading instruments at the contest.

  7. Минималният обем за сделки е 0.01, максималния - 1 лот. Стъпката е през 0.01 лота.

  8. Участниците могат да сменят сметките си с такива без суап свързвайки се с отдел техническа поддръжка.

  9. Максималния брой на сделките, включително и на чакащите е 5.

  10. Стоп нивото е 10%.

  11. Останалите условия за търговия са същите като при реалните сметки за търговия на InstaForex.

IV. Публикуване на резултатите

 • 1. Стойността на сметките на Участниците се оповестява безплатно на сайта на Организатора по време на Състезанието.

  2. Организаторът си запазва правото да публикува отчести на участници ' след края на състезанието.

  3. Статистики за региона и страната от която са Участниците също могат да бъдат публикувани.

  4. Резултатите от състезанието се публикуват в рамките на 7 дни след неговия край и приключването на всички процедури по проверка.

V. Определяне на победителя

 • 1. След като текущото състезанието приключи, всички сделки автоматично се закриват по текущата цена.

  2. Хората, направили най-големи депозити, ще бъдат обявени за победители.

  3. В случай, че двама Участници имат еднаква печалба, решението кой ще бъде победител ще бъде взето от Организатора.

  4. Победителите в Състезанието са съгласни с публикуването на името им.

  5. In order to obtain a prize, each winner shall fulfill the following requirement: at least 5% of the total profit has to be derived from trading results on GBPUSD and 5% of the total profit from trading results on GBPJPY.

  6. Участниците които са били сред победителите в Състезанието не могат да се съревновават за награди отново през следващия месец. В случай, че има такъв прецедент, наградата ще бъде връчена на следващия по резултат Участник. Класирането ще бъде изместено с 1 място.

VI. Получаване на наградата

 • 1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.

  2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.

  3. The winner acknowledges liability for any activity on the account opened by the Contest and Campaign Administration or by the winner himself lying within the scope of the agreements and regulations of InstaFintech Group.

  4. Търговската сметка се задължава автоматично при попълване на заявление за теглене. При разглеждането на заявлението нашите специалисти се уверяват, че баланса и свободния марджин са в съответствие с размера на средствата налични за теглене. В случай, че това не е така, сумата заявена за теглене се връща обратно по сметката.

  5. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

  6. Trading account is charged off automatically at filing application for withdrawal. At considering the application the specialists make sure that the balance and free margin comply with the amount of funds available for withdrawal. In case of incompliance the sum specified in the withdrawal application is credited back to the account.

  7. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

  8. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

VII. Language

 • 1. The language of the present rules is English.

  2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.

  3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.