31.05.201719:55:00UTC+00Австралийски производствен сектор забавя през май - AiG

Австралийският производствен сектор продължи да се разраства през май, макар и с по-бавни темпове, австралийската индустриална група обяви в четвъртък, с резултат от 54.8. Това е рязък спад от 59,2 през април, въпреки че остава доста над boom-or-bust линията от 50, която отделя разширяване от свиване. Априлското отчитане отбелязва осми пореден месец на разширяване на сектора.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.