Facebook
 
 

28.08.201803:46:00UTC+00Инфлацията на ПЧИ в Словакия при 16 месечен връх

Потребителското доверие на Франция се запази стабилно за втория пореден месец през август, в съответствие с очакванията, сочат данните от проучванията от статистическата служба Insee. Потребителските настроения са на 97 през август, същото четене като през предходните два месеца. Освен това показателят остава под дългосрочната си средна стойност за четвърти пореден месец. Балансът на мненията на домакинствата относно очакваното им лично положение не показа никакви вариации през август, докато предишното им финансово състояние отслабна леко до -29 от -28. Индикаторът за текущ спестяващ капацитет остана стабилен на 11 през август, докато балансът за очаквания спестяващ капацитет се влоши от -2 на -4. Индексът, измерващ миналия жизнен стандарт, е -45 през август, непроменен спрямо юли. Същевременно индексът за бъдещ стандарт на живот се подобри до -28 от -31. Опасенията на домакинствата за тенденцията на безработица се увеличиха значително през август, като индексът се повиши до 23 от 14 Проучването също така показа, че инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца остават стабилни до -22.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.