27.04.202004:11:00UTC+00Банката на Япония повишава паричния стимул

Банката на Япония разшири своя паричен стимул за втори пореден месец, за да подкрепи икономическите и финансови дейности на фона на 19-ти век. Понеделният съвет в понеделник единодушно реши да увеличи максималния размер на допълнителни покупки на търговски книжа и корпоративни облигации и вдигна горната граница на непогасените акции до около 20 трилиона JPY. Бордът гласува 8-1, за да запази лихвения процент от -0,1% по текущи сметки, които финансовите институции поддържат в централната банка. Освен това бордът поддържа целта си за доходност на 10-годишните японски държавни облигации на около нула процента. Централната банка понижи прогнозата си за БВП за фискалната 2020 г. до -5 процента до -3 процента от предходната прогноза от +0,8 процента до +1,1 процента. По същия начин перспективите за инфлация за фискална 2020 г. бяха понижени до -0.7% до -0.3% от +1% до +1.1%. Очаква се икономиката да нарасне в диапазона от 2,8% до 3,9% през следващата фискална година, а инфлацията до средно нула до 0,7%.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.