26.10.202007:12:00UTC+00Цените на производителите във Финландия падат през септември

Цените на производителите във Финландия са спаднали с по-бързи темпове през септември, показват данни от Статистика на Финландия в понеделник. Цените на производители са намалели с 5,3% на годишна база през септември, след 4,1% спад през август. Последният спад е най-големият от май, когато цените паднаха със 7,1 процента. На месечна база цените на производители спаднаха с 0.7% през септември, като обърнаха ръста от 0.8% през предходния месец. Спадът в цените на производителите на произведените продукти се дължи най-вече на падналите цени на петролните продукти, целулозата, хартията, картона и картона, както и желязото и стоманата от септември миналата година. Цените на вноса спаднаха със 7,3% годишно, а експортните цени паднаха с 6,9% през септември. Според бързата оценка оборотът на търговията на дребно се е увеличил с работен ден, коригиран с 3,2% годишно през септември. Обемът на продажбите на дребно нарасна с 1.9% на годишна база през септември. При ежедневната търговия с потребителски стоки оборотът се е увеличил с 5,8 процента през септември, а обемът на продажбите е нараснал с 4,2 процента спрямо съответния период на предходната година.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.