empty
 
 

16.04.202109:15:00UTC+00Инфлацията в еврозоната нараства според прогнозите

Потребителските цени в еврозоната са се повишили, както първоначално бяха изчислени през март, показват окончателните данни на Евростат в петък. Инфлацията се ускори до 1,3% през март от 0,9% през февруари. Това беше третото поредно покачване на цените и съответстващата флаш оценка, публикувана на 31 март. Междувременно основната инфлация, която изключва енергията, храните, алкохола и тютюна, се понижи до 0,9% от 1,1% през февруари. Процентът се съгласува с предварителната оценка. На месечна база хармонизираният индекс на потребителските цени е нараснал с 0,9%, както се изчислява. Сред компонентите на ХИПЦ цените на енергията показват най-голям годишен ръст от 4,3%. Цените на храните, алкохола и тютюна се повишиха с 1,1%, а разходите за услуги се повишиха с 1,3%. Цените на неенергийните индустриални стоки се повишиха само с 0,3%. Инфлацията в ЕС се повиши до 1,7% през март спрямо 1,3% преди месец. Най-високият годишен процент се наблюдава в Полша, докато Гърция отчете най-големия спад през март.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.