empty
 
 

22.07.202110:43:00UTC+00Тайванската безработица се е увеличила през юни

Равнището на безработица в Тайван се е увеличило през юни, показват данни на Генералната дирекция за бюджета, счетоводство и статистика в четвъртък. Нивото на безработица се е повишило до сезонно коригираните 4,76% през юни, от 4,15% през май. На некоригирана база, процентът на безработица е нараснал до 4,8% през юни, от 4,11% за предходния месец. Броят на безработните се е увеличил до 570 000 през юни, от 489 000 за предходния месец. Процентът на участие на работната сила е спаднал до 58,76% през юни, от 58,82% за предходния месец.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.