empty
 
 

30.07.202113:23:00UTC+00Ръстът на БВП на Италия се ускорява през второто тримесечие

Икономиката на Италия се разрасна с по-бързи темпове през второто тримесечие, показа предварителната оценка на статистическата служба Istat в петък. Брутният вътрешен продукт нараства последователно с 2,7 % през второто тримесечие, много по-бързо от разширяването от 0,2 %, отчетено през първото тримесечие. Икономистите прогнозираха умерен растеж от 1,3 %. На годишна база, растежът бе двуцифрен - 17,3 %, за разлика от спад от 0,7 %, наблюдаван през първото тримесечие. Икономистите очакваха 15,6 % ръст за второто тримесечие. От страна на търсенето, положителен принос за тримесечния растеж има, както вътрешния компонент, а именно брутната промяна в запасите, така и от компонента нетен износ. Преносът на годишния ръст на БВП за 2021 г. е равен на 4,8 %.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.