empty
 
 

07.09.202111:35:00UTC+00Ръстът на БВП на еврозоната надвишава първоначалната оценка през второто тримесечие

Еврозоната се възстанови с по-бързи темпове от очакваното през второто тримесечие от спада, предизвикано от Covid, показаха ревизирани данни на Евростат във вторник. Брутният вътрешен продукт нараства последователно с 2.2 % през второто тримесечие, което е по-голямо от първоначалната оценка от 2.0 %. Ръстът обърна спада от 0,3 % през първото тримесечие и спада от 0,4 % през четвъртото тримесечие на 2020 г. Годишно, БВП се е увеличил с 14,3 %, вместо предходната оценка от 13,6 %. Това следва спад от 1,2 % през първото тримесечие. “С ревизирани данни, показващи, че икономиката на еврозоната се представя дори по-добре, отколкото се смяташе през второто тримесечие, Европейската централна банка със сигурност ще преразгледа прогнозите си за БВП в четвъртък,” каза икономистът на Capital Economics Джак Алън-Рейнолдс. “Въпреки това, дори и да намали леко темповете на своите покупки по Извънредната програма за покупки при пандемия (PEPP), ЕЦБ ще подчертае, че все още се изисква много по-разхлабена парична политика,” добави икономистът. Равносметката от страна на разходите днес, показа че разходите на домакинствата и правителството, както и брутното образуване на основен капитал, са допринесли положително за растежа на БВП. Приносът от външното салдо беше близо до неутрален, докато приносът от промените в запасите беше леко отрицателен. Разходите на домакинствата се увеличиха с 3,7 %, след спад от 2,1 % през предходното тримесечие. По същия, начин правителствените разходи за крайно потребление се повишиха с 1,2 %, за разлика от спада от 0,5 % през предходното тримесечие. Брутните инвестиции в основен капитал се увеличиха с 1,1 %, като обърнаха спад от 0,2 %. Износът се е повишил с 2,2 %, след като е нараснал с 0,7 % през първото тримесечие. По същия начин, ръстът на вноса се ускори до 2,3 % от 0,4 %. Освен това, данните показват, че заетостта нараства последователно с 0,7 % през второто тримесечие, като годишният растеж е 1,8 %. Във връзка с пандемията, производителността базирана на хората, се е увеличила в сравнение със същото тримесечие на предходната година, с 12,2 % за еврозоната. Въз основа на отработените часове, производителността, в сравнение със същото тримесечие на предходната година, намалява с 1,5 % за еврозоната.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.