empty
 
 

21.09.202106:28:00UTC+00Бордът на РБА обяви, че разпространението Делта вариантната е допринесло към несигурността относно бъдещето

Бордът за политика на Австралийската резервна банка заяви, че разпространението на варианта Делта е забавило възстановяването и добавя несигурност за бъдещето. Според протокола от срещата, проведена през септември, се очакваше БВП да намалее съществено през тримесечието на септември и се очакваше ръст на безработицата, но се също така се очакваше и икономиката да се възстанови с увеличаването на ваксинацията и отслабването на ограниченията. Бордът обсъди последиците от избухването на модифицирания вариант и влиянието му върху програмата за закупуване на облигации на Банката. Тъй като, въпреки всичко, се очаква икономиката да се върне към пътя си до средата на 2022 г., членовете прецениха, че като цяло балансът остава подходящ. На срещата през септември политиците продължиха да намаляват покупките на активите си. Банката реши да купува държавни ценни книжа на стойност 4 милиарда долара на седмица и да продължи покупките с този курс поне до средата на февруари 2022 г. Бордът повтори, че няма да увеличи паричната ставка, докато реалната инфлация не бъде устойчива в рамките на целевия диапазон от 2 до 3 процента. “Изглежда, че бордът е ясно настроен към постепенна програма за спиране на QE през 2022 г. в съответствие с други централни банки, каза Бил Евънс”, икономист от Westpac. “Никаква промяна в темповете на покупките няма да настъпи до февруари, когато може да се очаква по-нататъшно намаляване от 2 милиарда долара или 3 милиарда долара на седмица”, отбелязва още икономистът.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.