empty
 
 

24.09.202111:49:00UTC+00Поръчките за износ на Тайван нарастват повече от очакваното

Експортните поръчки на Тайван се увеличиха повече от очакваното през август, показаха данни от Министерството на икономиката в петък. Експортните поръчки са се увеличили със 17,6 % на годишна база през август. Икономистите очакваха ръст от 20,7 %. Поръчките за минерални продукти се ускориха с 112,4 % годишно през август, а тези за транспортно оборудване - с 42,4 %. Резервации за химикали и пластмаси и изделия от тях; каучукът и неговите изделия се увеличават съответно с 56,1 % и 45,3 %. Търсенето на машини нараства с 28,9 %, а на електронните продукти - със 17,7 %. Поръчките за текстилни продукти и електрически машини се увеличават съответно с 14,3 % и 4,8 %. Резервациите за информационни и комуникационни продукти нараснаха с 4,6 %. На месечна база поръчките за износ са намалели с 3,2 % през август.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.