empty
 
 

14.10.202112:44:00UTC+00Цените на производителите в САЩ се покачват малко по-малко от очакваното през септември

След като отчете малко по-голямо от очакваното увеличение на потребителските цени в САЩ в сряда, Министерството на труда публикува отделен доклад в четвъртък, в който се вижда, че цените на производителите в САЩ са се увеличили с по-малко от очакваното през месец септември. Министерството на труда заяви, че индексът на производствените му цени за крайно търсене се е повишил с 0,5 % през септември, след като се повиши с 0,7 % през август. Икономистите очакваха цените на производителите да се повишат с 0,6 %. Основните цени на производителите, които изключват цените на храните, енергията и търговските услуги, се повишиха с 0,1 % през септември, след като се повишиха с 0,3 % през август. Очакваше се основните цени да се покачат с 0,4 %. В сравнение със същия месец преди година, цените на производителите се повишиха с 8,6 % през септември в сравнение със скок от 8,3 % през август. Междувременно годишният темп на растеж на основните цени на производителите се забави до 5,9 % през септември от 6,3 % през август.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.