empty
 
 

30.11.202106:19:00UTC+00Безработицата в Германия остава стабилна през октомври

Нивото на безработица в Германия остана непроменено през октомври, показват данните, публикувани от Destatis във вторник. Коефициентът на безработица се запази стабилен на сезонно изгладени 3,3 процента през октомври, според изчисления, базирани на проучването на работната сила. Броят на безработните е 1,40 милиона, което е спад от 17 700 или 1,2 процента спрямо предходния месец. На некоригирана база безработицата е намаляла с 305 000 или 18,9 процента спрямо миналата година до 1,31 милиона. Данните показват, че броят на заетите лица се е увеличил със 122 000 или +0,3% спрямо септември 2021 г. Това месечно увеличение е по-високо от средното регистрирано за октомври от трите предкризисни години от 2017 до 2019 г. Федералната агенция по труда трябва да публикува данни за безработицата за ноември днес. Прогнозата е, че равнището на безработица ще спадне незначително до 5,3 процента от 5,4 процента през октомври.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.