empty
 
 

02.12.202105:20:00UTC+00Потребителското доверие в Япония остава стабилно през ноември

Потребителското доверие в Япония остана непроменено през ноември, показват данни от кабинета в четвъртък. На сезонно изгладена база, индексът на потребителското доверие остава непроменен на 39,2 през ноември. Сред четирите подиндекса на индекса на потребителското доверие показателите, измерващи ръста на доходите, се повишиха до 39,4 през ноември, а заетостта нарасна до 42,9. Индексът, отразяващ желанието на домакинствата да купуват дълготрайни потребителски стоки, намаля до 37,8, а индексът за цялостен поминък спадна до 38,1. Последното проучване е проведено на 15 ноември сред 8400 домакинства.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.