empty
 
 

02.12.202115:10:00UTC+00Министерството на финансите разкрива подробности за търговете за дългосрочни ценни книжа

В четвъртък Министерството на финансите обяви подробностите за търговете за този месец на тригодишни, десетгодишни и тридесетгодишни облигации. Министерството на финансите разкри, че планира да продаде тригодишни облигации на стойност 54 милиарда долара, десет-годишни облигации на стойност 36 милиарда долара и тридесетгодишни облигации на стойност 22 милиарда долара. Резултатите от аукциона за тригодишни облигации ще бъдат обявени следващия вторник, резултатите от търга за десет-годишните ще бъдат обявени следващата сряда, а резултатите от търга за тридесет-годишните облигации ще бъдат обявени следващия четвъртък. Миналия месец, Министерството на финансите продаде тригодишни облигации на стойност 58 милиарда долара, десет-годишни облигации на стойност 38 милиарда долара и тридесет-годишни облигации на стойност 24 милиарда долара. Тригодишният търг на облигации привлече под средното търсене, десет-годишният търг привлече над средното търсене, а търгът за тридесет-годишни облигации привлече средно търсене.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.