05.03.202109:25 Форекс анализи и прегледи: Фрактален анализ на основните валутни двойки на 5 март

Преглед на 5 март:

Аналитичен преглед на популярните валутни двойки на часовата графика:

Exchange Rates 05.03.2021 analysis

Ключовите нива за двойката EUR/USD са 1.2155, 1.2066, 1.2023, 1.1991, 1.1950, 1.1893, 1.1864, 1.1807 и 1.1769. Цената се движи в низходящ тренд от 25 февруари. Така че очакваме тази тенденция да се възобнови след пробив на нивото от 1.1950. Целта е определена на 1.1893. Междувременно са възможни краткосрочен спад и консолидация в диапазона 1.1893 - 1.1864. Ако последната стойност бъде пробита, силен спад ще продължи до целта от 1.1807. Крайната потенциална цел за намаляване е 1,1769. След като го достигне, цената може да се консолидира и да се изтегли нагоре.

Краткосрочен растеж от своя страна е възможен в диапазона от 1.1991 - 1.2023. Ако последната стойност бъде пробита, може да се очаква продължителна корекция. Целта е определена на 1.2066, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 25 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.1991 Take profit: 1.2021

Buy: 1.2024 Take profit: 1.2066

Sell: 1.1948 Take profit: 1.1894

Sell: 1.1863 Take profit: 1.1807

Exchange Rates 05.03.2021 analysis

Ключовите нива за двойката GBP/USD са 1.4085, 1.4042, 1.3987, 1.3937, 1.3839, 1.3767, 1.3689, 1.3640 и 1.3545. Цената следи развитието на мечия тренд от 24 февруари. Очакваме спадът да се възобнови след пробив на нивото от 1,3839. В такъв случай целта ще бъде определена на 1.3768. Цената може да се консолидира около това ниво. Пробивът на ниво 1.3766 ще доведе до силен спад към следващата цел от 1.3689. Цената може да се консолидира в диапазона 1.3689 - 1.3640. Крайната цел за намаляване е 1,3545. След като се достигне това ниво, може да се очаква изтегляне нагоре.

Консолидирано движение е възможно в диапазона 1.3937 - 1.3987. След като последната стойност бъде пробита, може да възникне дълбока корекция. Целта е 1.4042. Ключовата подкрепа е в диапазона от 1.4042 - 1.4085.

Основната тенденция е низходящата тенденция от 24 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.3988 Take profit: 1.4042

Buy: 1.4043 Take profit: 1.4085

Sell: 1.3839 Take profit: 1.3768

Sell: 1.3765 Take profit: 1.3690

Exchange Rates 05.03.2021 analysis

Ключовите нива за двойка USD/CHF са 0.9379, 0.9328, 0.9267, 0.9239 и 0.9186. Цената се движи във възходяща тенденция от 16 февруари. В този случай очакваме краткосрочно възходящо движение в диапазона 0.9302 - 0.9328. Ако нивото от 0,9328 бъде пробита, растежът ще продължи към потенциалната цел, определена на 0,9379. След достигане на това ниво цената може да се върне надолу.

От друга страна, краткосрочен спад е възможен в диапазона от 0,9267 - 0,9239. След като последната стойност се разбие, ще настъпи дълбока корекция. Целта е зададена на 0,9186, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 16 февруари.

Trading recommendations:

Buy: 0.9302 Take profit: 0.9326

Buy: 0.9330 Take profit: 0.9377

Sell: 0.9266 Take profit: 0.9240

Sell: 0.9237 Take profit: 0.9188

Exchange Rates 05.03.2021 analysis

Ключовите нива за USD/JPY са 109,40, 108,77, 108,56, 107,77, 107,39, 106,86 и 106,56. Цената се движи в възходящ тренд от 23 февруари. Очакваме тази тенденция да продължи, след като достигне нивото от 108,56. Цената може да се консолидира в диапазона 108,56 - 108,77. Крайната потенциална възходяща цел е 109,40, от което се очаква отстъпление надолу.

Междувременно се очаква краткосрочен спад в диапазона 107,77 - 107,39. Ако нивото от 107.39 се провали, може да се очаква дълбока корекция. Целта е определена на 106,86. Ключовата подкрепа е в диапазона 106,86 - 106,56.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 23 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 108.78 Take profit: 109.40

Buy: Take profit:

Sell: 107.75 Take profit: 107.40

Sell: 107.37 Take profit: 106.86

Exchange Rates 05.03.2021 analysis

Ключовите нива за двойка USD/CAD са 1.2926, 1.2891, 1.2834, 1.2753, 1.2715, 1.2643, 1.2601, 1.2556 и 1.2466. Цената формира потенциал за възходяща тенденция от 25 февруари. Сега очакваме краткосрочен растеж в диапазона 1,2715 - 1,2753. Ако последната стойност бъде пробита, ще последва силен растеж към следващата цел от 1,2834. Неговият пробив ще ни отведе до крайната потенциална цел от 1.2926. Цената може да се консолидира в диапазона от 1.2891 - 1.2926.

Цената може да се консолидира в диапазона от 1.2643 - 1.2601. След като последната стойност е бъде пробита ще настъпи дълбока корекция. Целта е определена на 1.2556, което е и ключовото ниво на подкрепа.

Основната тенденция е формирането на възходяща тенденция от 25 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 1.2753 Take profit: 1.2834

Buy: 1.2836 Take profit: 1.2890

Sell: 1.2643 Take profit: 1.2603

Sell: 1.2598 Take profit: 1.2556

Exchange Rates 05.03.2021 analysis

Ключовите нива за двойката AUD/USD са 0.7884, 0.7819, 0.7744, 0.7695, 0.7648, 0.7576, 0.7498 и 0.7450. Цената се движи в низходящ тренд от 25 февруари. Сега очакваме консолидация на цените в диапазона 0.7744 - 0.7695. След това е вероятно краткосрочен спад в следващия диапазон от 0.7695 - 0.7648. Ако последната стойност бъде пробита, силен спад ще продължи до следващата цел от 0,7576. Крайната потенциална цел за намаляване е определена на 0,7450. След достигане на това ниво, цената може да се консолидира в диапазона от 0,7498 - 0,7450 и след това да се изтегли нагоре.

Напротив, краткосрочен растеж е възможен в диапазона от 0.7819 - 0.7884. Ако последната стойност бъде пробита, възходящата тенденция ще продължи. В този случай очакваме да се формират силните първоначални условия за възходяща тенденция.

Основната тенденция е формирането на низходяща тенденция от 25 февруари, етап на корекция.

Препоръки за търговия:

Buy: 0.7822 Take profit: 0.7882

Buy: 0.7895 Take profit: 0.7953

Sell: 0.7695 Take profit: 0.7650

Sell: 0.7647 Take profit: 0.7576

Exchange Rates 05.03.2021 analysis

Ключовите нива за двойката EUR/JPY са 130,52, 130,00, 129,63, 128,70, 128,26 и 127,23. Цената се движи в локална възходяща тенденция от 2 март. По този начин очакваме краткосрочен ръст в диапазона от 129,63 - 130,00. При разбивката на последната стойност движението нагоре може да се възобнови до потенциалната цел от 130,52. От това ниво може да се очаква изтегляне надолу.

Цената може да се консолидира в диапазона от 128.70 - 128.26, от което може да се очаква ключов обрат нагоре. Ако нивото от 128.26 бъде пробита, тенденцията към намаляване ще се развие. В този случай потенциалната цел е зададена на 127,23.

Основната тенденция е местната възходяща тенденция нагоре от 2 март.

Препоръки за търговия:

Buy: 129.63 Take profit: 130.00

Buy: 130.02 Take profit: 130.52

Sell: 128.68 Take profit: 128.27

Sell: 128.24 Take profit: 127.53

Exchange Rates 05.03.2021 analysis

Ключовите нива за двойката GBP/JPY са 153.25, 152.70, 151.47, 150.72, 149.42, 148.86, 148.12 и 147.39. Цената се движи във възходяща тенденция от 26 февруари. На този фон очакваме краткосрочен ръст в диапазона 150,72 - 151,47. Ако нивото от 151.47 бъде пробита, силен растеж ще продължи към следващата цел от 152.70. Крайната потенциална възходяща цел е определена на 153,25. След като го достигне, цената може да се консолидира и да се оттегли надолу.

На свой ред е възможен краткосрочен спад в диапазона от 149.42 - 148.86. След като последната стойност е бъде пробита ще настъпи дълбока корекция. Целта е зададена на 148.12, което е и ключовото ниво на подкрепа. Пробивът на цената ще доведе до развитие на низходяща тенденция. В такъв случай потенциалната цел е 147,39.

Основната тенденция е възходящата тенденция от 26 февруари.

Препоръки за търговия:

Buy: 150.72 Take profit: 151.45

Buy: 151.55 Take profit: 152.70

Sell: 149.42 Take profit: 148.86

Sell: 148.82 Take profit: 148.12


*Анализът на пазара публикуван тук има за цел да повиши информираността Ви, но не и да дава указания за търговия.

Daichi Takahashi,
Аналитичен експерт
InstaForex Group © 2007-2021
Възползвайте се от препоръките на анализатори още сега
Захранете търговска сметка
Отворете търговска сметка

Аналитичните прегледи на ИнстаФорекс ще ви запознаят изцяло с пазарните тенденции! Като клиент на ИнстаФорекс, на вас се предоставят голям брой безплатни услуги за ефикасна търговия.

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.