empty
 
 
Пекин може да пусне дигитален юан с кратък срок на валидност

Пекин може да пусне дигитален юан с кратък срок на валидност

Дигитална валута със срок на валидност? Защо не? Китайските власти смятат, че би било добра идея да се проектира криптовалута със срок на валидност. Дигиталният юан със срок на валидност ще позволи на правителството да увеличи разходите на населението.

Китайските парични власти отдавна обмислят концепцията за дигитален еквивалент на юана, въпреки че неговият срок на валидност никога не е бил обсъждан. Всъщност тази идея беше повдигната напоследък. От гледна точка на Китайската народна банка, тази функция ще насърчи населението бързо да харчи пари в националната икономика. В същото време виртуалният юан не следва да се използва като пълноправна парична единица.

Дигиталният юан с кратък срок на валидност не отговаря на принципа нито на фиатните пари, нито на криптовалутите. С този подход на виртуалните пари в Китай липсват някои важни характеристики. Например дигиталният юан не може да се използва като средство за спестяване, коментира новия инструмент на Пекин за контрол както на икономиката, така и на хората Петр Арефьев от Финансовия университет към правителството на Руската федерация.

Това решение вече е предизвикало спорове сред икономистите. Те спекулират дали е правилно правителството да подтиква хората да харчат, създавайки по този начин изкуствено търсене. Друг подводен камък е, че краткият срок на валидност може да доведе до проблеми за китайската икономика. Всъщност, ако китайските граждани бъдат лишени от каквито и да било средства за спестяване, това може да генерира огромно търсене на чуждестранни валути. Пекин е напълно наясно с подобно нежелано развитие на събитията. Следователно дигиталният юан може да бъде пуснат с предварително зададени области на употреба. Като алтернатива паричните власти могат да въведат дигиталния юан без срок на валидност, успоредно с токена с кратък такъв. Третият вариант е електронните пари да циркулират заедно с банкноти и монети, емитирани от Китайската народна банка. С други думи, Пекин трябва да разреши различни въпроси, преди да бъде взето окончателното решение.

Назад

See aslo

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.