empty
 
 
COVID-19 унищожава 22 милиона работни места

COVID-19 унищожава 22 милиона работни места

Според доклада „Перспективи за заетостта през 2021 г.“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) близо 22 милиона души в напреднали страни са загубили работата си през 2020 г. поради пандемията от коронавирус. За отбелязване е, че докладът не обхваща останалия свят и засяга само онези държави, които са част от организацията.

Въпреки постепенното икономическо съживяване, пазарът на труда в развитите страни се възстановява много по-бавно. Следователно вероятността икономиките да възвърнат предишната си заетост дори до края на следващата година е малка. „Много от работните места, загубени по време на тази пандемична криза, няма да бъдат възстановени“, каза Стефан Карсило, ръководител на отдела за работни места и доходи на ОИСР.

Нивото на безработица остава високо сред нискоквалифицираните и младите работници в сравнение с възрастното работещо население. „Последиците ще се усещат дълго време за младите хора по отношение на заетостта и заплатите“, добави Стефано Скарпета. В допълнение, разликата в доходите значително се е увеличила, тъй като е имало преминаване към работни места, които изискват технически умения. Безработицата също беше доста висока в сектора на услугите, особено в туристическата индустрия и ресторантьорството. В същото време финансовият сектор регистрира увеличение на заетостта дори в пика на пандемията, най-вече защото служителите на банки, фондове и инвестиционни компании имаха възможност да работят отдалечено.

Оценявайки ситуацията на световния пазар на труда, експертите от ОИСР са разграничили няколко важни характеристики през последната година и половина. Например хората, които са загубили работата си, ще трябва да търсят нова такава много повече време в сравнение с преди пандемията.

Всяка нова вълна на пандемията засяга повече компании и се отразява неблагоприятно на някои сектори на икономиката, което прави изключително трудно за работодателите да създават нови работни места. В резултат на това хората губят професионалните си умения, докато са безработни. Следователно, дори ако се появят подходящи свободни работни места, те може да не отговарят на изискванията за работа.

Експерти от ОИСР подчертават, че в крайна сметка те трябва да направят всичко възможно, за да може икономиката да се адаптира към настоящата ситуация. Ето защо те трябва да идентифицират компании с ярки и дългосрочни перспективи за растеж.

Назад

See aslo

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.