empty
 
 
Благосъстоянието на китайските граждани се подобрява

Благосъстоянието на китайските граждани се подобрява

Разполагаемият доход на глава на населението в Китай, се е увеличил до 26 265 юана през първата половина на 2021 година, което се равнява на 4 080 долара. Това прави номинално увеличение от 10,4% от същия период през миналата година. Като се вземе предвид ценовия фактор обаче, същинското увеличение се измерва на 9,7%.

Но тези изчисления със сигурност са различни за селските и градските райони. Средният разполагаем доход в китайските големи градове е на стойност от 35 947 юана, тоест 5 580 долара, с ръст от 9,5% за първата половина на тази година. Като се добави ценовия фактор, тези проценти се понижават до 8,7%. Изчисленията показват значително по ниски резултати в селските региони, равняващи се на 13 725 юана на работник, тоест 2 130 долара. Номиналният ръст е 11,6%, а реалният е 11,2%.

Китайското правителство е насочило усилията си в постигане на победа срещу бедността. Поради това, Пекин има за цел да вдигне брутния вътрешен продукт на глава от населението до нивата на средностатистическия доход в европейските икономики, като Испапия, Гърция и Португалия. Целта беше поставена през октомври 2020 година.

Според Световната банка, китайският брутен вътрешен продукт на глава на населението възлиза на 9 770,85 долара през 2018 година, като се има предвид населението от милиард и половина във втората по сила икономика в света. Тези икономически показатели са далеч под стойностите от 30 370,98 долара в Испания, 23 407, 91 в Португалия и 20 342,25 долара в Гърция, всички отчетени през същата година.

Назад

See also

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.