empty
 
 

Формула

Aroon Up = ((Брой периоди - брой периоди след най-високата цена) / брой периоди) * 100

Aroon Down = ((Брой периоди - брой периоди след най-ниската цена) / брой периоди) * 100

Търговска употреба

Класическите методи за използване на индикатора Арън, приложени в стоковите пазари и тези на акции, не могат да бъдат използвани в днешния валутен пазар.

Ето защо, за да не се окажете приклещени от грешната страна на пазара, е необходимо да изберете по-точните сигнали, генерирани от индикатора.

Основният сигнал на индикатора се получава, когато Aroon up (показан като синя линия) и Aroon down (показан като червена линия) се пресекат взаимно.

Когато Aroon Up пресече Aroon Down отдолу нагоре, това показва вероятност за появяване на средносрочен тренд нагоре. Когато Aroon Up пресече Aroon Down отгоре, трябва да се подготвите с поръчки за излизане, базирайки се на този сигнал.

Алтернативен сценарий включва Aroon Up да пресече Aroon Down отгоре, показвайки, че може да се получи тренд надолу и затова е по-добре да продавате. Поръчки за затваряне може да изпълните, когато има обратно пресичане на сигналните линии.

Когато сигналът се появи над 40 процента и под - 40 процента, които могат да бъдат наречени екстремни зони (не зоните в състояние на свръхпродаване/свръхкупуване), това увеличава стойността на сигнала и може да даде резултат в последващо засилване на цената.

Още един мощен търговски сигнал е дивергенцията между ценовото действие и Aroon Up.

Ако Aroon Up се изравни отгоре, когато ценовата крива пада, това ще значи, че цената е вероятно да се обърне отдолу нагоре (сигнал за дивергенция).

Ако Aroon Up се изравни отдолу, когато цената е в тренд нагоре, се очаква цената да тръгне по-ниско.

Аарон Индикатор

ИнстаФорекс Аарон Параметри

Аарон_Период = 9

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.