empty
 
 

Индикаторът Индекс Акумулация на Размаха е разработен от Уелс Уайлдър Дж. и е описан в неговата книга "Нови Концепции в Техническите Търговски Системи". Индикаторът е обикновен индекс на колебанията, който е подобен, със своя модел, на промяна в цената на финансовите активи.

Формула

SI(i)=50*(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0,5*(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0,25*(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)*(K/T)

ASI(i) = ASI(i-1) + SI(i), където


SI (i) - настояща стойност на техническия индикатор Swing Index;

SI (i - 1) - стойност на техническия индикатор Swing Index за предишния бар;

CLOSE (i) - настояща цена на затваряне;

CLOSE (i - 1) - предишна цена на затваряне;

OPEN (i) - настояща цена на отваряне;

OPEN (i - 1) - предишна цена на отваряне;

R - параметър, който се изчислява чрез формула, базирана на съотношението между настоящата цена на затваряне и предишните максимум и минимум.

K - е по-голямата от двете стойности: HIGH (i - 1) - CLOSE (i)) и (LOW (i - 1) - CLOSE (i));

T - максимална ценова промяна през търговската сесия;

ASI (i) - настояща стойност на Accumulation Swing Index.

Приложение в търговията

Книгата на Уайлдър "Нови Концепции в Техническите Търговски Системи" предоставя следното описание на индикатора. "Когато ASI е поставен на същата дневна графика, посоченият тренд може да бъде сравнен с нивата на графиката. За тези, които знаят как да чертаят приложими нива на тренд, ASI може да бъде полезен инструмент, който посочва пробив на трендовата линия. Грешен пробив на тренда на графиката няма да бъде одобрен от съответните линии на графиката на индикатора. Заради това, че цената на затваряне се използва по-задълбочено, ценовата промяна през деня не оказва лошо влияние върху индекса на индикатора."

Accumulation Swing Index е добър и с тренда, когато се използва едновременно с индикатора SMA(50) като сигнална линия. Точките, в които ASI пресича SMA нагоре или надолу са сигнали за търговия, които посочват зоната за вход по посоката на развиващия се тренд и зоната за изход в случай, че индикаторът пресече сигналната линия в обратна посока.

ASI Индикатор

Параметри на Индикатора ASI от ИнстаФорекс

T = 300.0

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.
Джаджа обратно обаждане