empty
 
 

ATR Хистограма е дериват на индикатора ATR, който е разработен от Уелс Уайлдър Дж. и описан в книгата му Нови Концепции в Техническите Търговски Системи. Този технически инструмент може да бъде свързан с индикатори, които определят волатилността и не може да бъде използван като инструмент за вписване във финансовите пазари.

Формула

ATR = SMA((High-Low)[0..i]), където


i - брой периоди, използвани за изчисление на SMA

Приложение при търговия

ATR Хистограма е подходящ индикатор за пазарна волатилност, който посочва периодите на растеж и забавяне на ценовите движения. Този инструмент е базиран на класическия ATR индикатор и е по-добър при определянето на волатилност, отколкото обикновен анализ.

Ценовата волатилност е мярка за измерване на движението на цената за определен период от време. Индикаторът не е добър за извършване на операции, тъй като не показва периоди на ценови растеж или спад, както и сигнали за конвергенция и дивергенция.

В случай на силни ценови колебания, волатилността ще се ускори, докато отслабването на ценовите промени ще се потвърди от по-ниска волатилност. Въпреки, че ATR Хистограма не може да се причисли към търговските индикатори, може да бъде успешно използван за вземането на решения на финансовите пазари.

Ниската волатилност индикира забавяне в ценовите промени. Вземайки предвид, че волатилността е циклична, спадът ще бъде последван от покачване, изразено под формата на по-силни ценови колебания.

С други думи, трейдърите, които предпочитат стратегии, базирани на пробив, могат да ползват волатилността за своя анализ: ако сигналът за пробив на ниво подкрепа/съпротива се формира, когато волатилността е ниска, следващият растеж на индикатора, показващ силата на ценовите промени, би потвърдил, че трендът трупа импулс и сигналът за пробив би се потвърдил от уваличаващия се ценови поток.

Още повече, волатилността е оптималният индикатор за поставяне на поръчки стоп лос. За да я изчислите, използвайте прочитите за настоящата волатилност по терминално време (волатилността е изразена в точки, настоящото ниво на волатилност се равнява на височината на настоящия бар на хистограмата) и добавете спред, ако е достъпен.

Подадената стоп лос поръчка е перфектна за по-голямата част от търговските операции, особено когато се ползват стратегии за обратен тренд, според които цената не отива далеч от позицията си на отваряне.

ATR Хистограма

Параметри на ATR Хистограма от ИнстаФорекс

ATRпериод = 10

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.
Джаджа обратно обаждане