empty
 
 

Моделът се състои от две свещи. Първият ден на търговия е представен от бяла свещ, която подкрепя възходящия тренд. Вторият ден на търговия се отваря над най-високата цена на бялата свещ. Тогава цената пада и затваря под средната точка на действителното тяло на бялата свещ.

"Черният облак" влияе много на настроението на търговците, тъй като по-високата цена на отваряне е последвана от по-ниската цена на затваряне.

Сценарий на моделите и психология

Дългата бяла свещ се формира във възходящ тренд. Откривайки позиция на следващия ден, ние виждаме една празнина, в посока нагоре. Това може да бъде сигнал за край на възходящия тренд. Когато търговската сесия завърши в рамките на действителното тяло на бялата свещ, пазарът спада. При този сценарий, на биковете се препоръчва да преосмислят своята стратегия за търговия. След това, се осъществява обръщане на тренда.

По-вероятно е, трендът да се обърне към по-високата страна, ако черната свещ затвори по-ниско, в рамките на дйствителното тяло на предишната бяла свещ. Потенциалното обръщане на пазара може да се определи, както следва: действителното тяло на предхождащата бяла свещ е дълго, докато цената на отваряне на втората свещ е над цената на затваряне на предходната свещ.

Трансформация на модела

Dark Cloud Cover идва към "Падащата звезда", потвърждавайки мечия характер на модела. Нещо повече, Dark Cloud Cover формира началото на низходящия мечи модел, който осигурява дори още по-очевидни мечи индикация.

Dark Cloud Cover

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.