Facebook
 
 

Формула

MACD = (ЕМАs(P) - EMAl(P)),

Signal = SМАa(ЕМАs(P) - EMAl(P)), където


ЕМАl(P) е дългосрочна експоненциална средна пълзяща;

EMAs(P) е краткосрочна експоненциална средна пълзяща;

SМАa(P) е краткосрочна обикновена средна пълзяща;

P е затварящата цена.

Търговска употреба

MACD е класически пазарен осцилатор, даващ ясни сигнали, както на стабилен пазар, така и на трендов такъв. В сравнение със стохастическия осцилатор, който се прилага само по време на странични движения, MACD е много по-мултифункционален.

MACD генерира сигнали, когато сигналната линия пресече MACD линията.

Ако сигналната линия (червена линия) премине над MACD линията (синя линия), това е сигнал за отваряне на дълги позции. При чист тренд, сделката трябва да бъде затворена, ако сигналната линия премине MACD линията.

Когато сигналната линия (червена линия) падне под MACD линията (синя линия), това е сигнал за отваряне на къси позции. Ако тенденцията е очевидна, сделките трябва да бъдат затворени след обратното пресичането на линиите.

FullMACD осигурява ясен изглед на дивергенцията и конвергенцията, въз основа както на сигналните линии, така и върховете на хистограмните барове.

Цветът на хистограмата показва преобладаващата тенденция : червената лента показва мечото движение, докато синята лента посочва бичето движение. Във връзка с това, важен фактор е промяната на цвета на бара, от син към червен и обратно. Когато хистограмата пресича нулевата линия в индикатора FullMACD, това означава, че в средносрочната тенденция е преминала в обратна посока.

FullMACD

ИнстаФорекс FullMACD Параметри

Fast_MA_Period = 12

Slow_MA_Period = 26

Signal_MA_Period = 9

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.