empty
 
 

Харами е обръщащ модел, формиран от две свещи: малка и относително голяма предходна свещ. Този модел може да се види на всякаква графика - седмична, дневна, часова или дори минутна.

"Харами" е стара японска дума за "бременна". Телата, които изграждат Харами, са от различни цветове, точно както в модела на поглъщане.

Харами моделът формиран или след низходящ тренд, или на върха след дълъг възходящ тренд, сочи към слабост на тренда и обръщане. Цветът на малката свещ е от без значение.

Когато взема решения на пазара, търговецът трябва да вземе в предвид позицията на малката свещ спрямо дългото реално тяло на предшината свещ, тъй като тази позиция има значително влияние върху значимостта на модела.

Има Мечи Харами и Бичи Харами модел

В случай на Бичи Харами модел, който се формира по време на даунтрейда, тялото на малката свещ е напълно погълнато от тялото на по-голямата свещ. Това означава, че сегашната тенденция може да се промени във възходящ тренд и ще бъде разумно да се започне с къси позиции.

Мечата Харами формация по време на възходящ тренд сочи към промяна в низходящия тренд, като по този начин предоставя възможността за дълги позиции.

Бичи Харами модел
 Бичи Харами модел
Бичи Харами модел
Бичи Харами модел

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.
Джаджа обратно обаждане