Facebook
 
 

Сутрешна Доджи Звезда

Дългото черно тяло се появява в низходящ тренд и е последвано от доджи звезда. Потвърждението на третия ден сочи към пълно обръщане на тенденцията, като в случая на модела на Сутрешната звезда. Сутрешната Доджи Звезда води до значителна промяна в определена тенденция, като по този начин, е по-важна от една обикновена Сутрешна звезда.

Вечерна Доджи Звезда

Вечерната Доджи звезда се появява във възходящ тренд. Това е последвано от дълго черно тяло с цена на затваряне, вътре в бялото тяло от първия ден. Това потвърждава обръщането в горната част на възходящото движение. Вечерната звезда има малко тяло, за разлика от Вечерната доджи звезда, която има доджи вместо звезда, което я прави много по-важна.

Как да идентифицираме модела?

  • Цветът на тялото от първия ден индикира текущия тренд.
  • На втория ден, доджи звездата се наблюдава.
  • Цветът на третия ден е противоположен на цвета на първия ден.

Психология на модела

Психологията на Сутрешната Доджи звезда и Вечерната Доджи Звезда е подобна на тази на Сутрешната и Вечерната Звезда. Основната разлика е, че обръщането на тренда, посочено от доджи звездата, е много по-вероятно, отколкото в случай на обикновените звездни модели.

Гъвкавост на модела

Гъвкавостта на модела се определя от това, колко далече тялото на третия ден ще проникне в тялото от първия ден. Ако проникването е над 50%, моделът вероятно ще е успешен.

Сутрешната Доджи звезда се редуцира до Чук или Доджи Водно конче.

Вечерната Доджи звезда се редуцира до Падаща звезда и понякога до "Доджи надгробна плоча".

Колкото по-близо е редуцираният модел до Доджи, толкова е по-силен, докато третият ден затваря добре в тялото на първия ден.

Не трябва да пренебрегваме факта, че моделът започва с Доджи звезда.

Сутрешна Доджи Звезда
Сутрешна Доджи Звезда
Вечерна Доджи Звезда
Вечерна Доджи Звезда

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.