empty
 
 

IFX_MultiMovingAverage е индикатор, който дава възможност на потребителите да определят посоката на няколко пълзящи средни за един период от време и да разберат каква тенденция в момента преобладава. Потребителите могат да въведат техни собствени ценности и видове пълзящи средни.

Формула

SMA = S(Price)/n, където


Price — цена към момента от 1 до n;

n — период на средна пълзяща.

Търговска употреба

Различните видове пълзящи средни представляват популярен инструмент за анализ. Въпреки големия брой на периодни и видове изчисления за MA, практическото използване на пълзящите средни, се основава на два фактора: възможността да се определи посоката на тренда с помощта на МА и търговия с пробив/отскок от нивото на този индикатор.

Чрез използването на IFX_MultiMovingAverage в MetaTrader, търговците могат лесно да разберат тенденцията показвана от всяка от четирите пълзящи средни, прилагани в индикатора. Цветът на индикатора сигнализира за посоката на тренда: червено за средните пълзящи в допълнителен прозорец на индикаторите означава, че средната пълзяща е низходяща. Зелен цвят на IFX_MultiMovingAverage показва възходящ тренд.

Чрез използването на този индикатор, търговците могат да комбинират различни пълзящи средни, да следят коя тенденция преобладава в главната времева рамка, в един прозорец. Въз основа на този фактор, търговците могат да вземат решения за влизане/излизане от пазара, в посоката на преобладаващата тенденция и в същото време да следят средната пълзяща върху краткосрочна времева рамка.

IFX_MultiMovingAverage

IFX_MultiMA параметри

MA1 = 13

MA2 = 34

MA3 = 55

MA4 = 89

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.
Джаджа обратно обаждане