Facebook
 
 

Формула

L0:=((1-g)*C) + (g*PREV);

L1:=(-g*L0) + Ref(L0,-1) + (g*PREV);

L2:=(-g*L1) + Ref(L1,-1) + (g*PREV);

L3:=(-g*L2) + Ref(L2,-1) + (g*PREV);

cu:= If(L0 > L1, L0-L1,0) + If(L1 > L2, L1-L2,0) + If(L2 > L3, L2-L3,0);

cd:= If(L0 < L1, L1-L0,0) + If(L1 < L2, L2-L1,0) + If(L2 < L3, L3-L2,0).

Търговска употреба

Както и в случая с много други осцилатори, основният метод за употреба на този индикатор е отварянето на входни поръчки, след като нивото на индикатора пресече нивото от 0.15 и отварянето на поръчките за продажба, след като индикаторът премине под нивото от 0.75.

Основният параметър на RSI Индикатора на Лагер за MetaTrader е фактор гама, който се равнява на 0.7 по подразбиране. Важно е да се отбележи, че когато се използва стойност, която е по-малко от това ниво (например, 0.5), индикаторът показва доста агресивна търговия с голям брой сигнали за търговия, които влияят негативно на резултатите. Високите стойности на фактора на показателя (над 0.85) са непрепоръчителни, тъй като надценяването на параметъра може да доведе до забавяне на работата на индикатора.

Съответната отличителна характеристика на техническия RSI индикатор на Лагер е ситуацията, когато индикаторната линия приема минимална или максимална стойност, придвижвайки се стриктно в хоризонтална посока; това означава мощно насочено движение. По този начин, ако показателят е равен на 1 и се движи хоризонтално, силното трендово движение, което е посочено, преобладава на пазара. Ако индикаторът е равен на нула и се движи хоризонтално, след това трябва да се отвори сделка за продаване в развиващото се низходящо движение.

RSI Индикатор на Лагер

Параметри на ИнстаФорекс RSI Индикатора на Лагер

gamma = 0.7

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.