empty
 
 

RVI техническият индикатор беше разработен от Доналд Дорси през 1993 и след това описан в списанието за Technical Analysis of Stocks and Commodities. През 1995 индикаторът се трансформира от автора и неговата актуализирана версия се използва за анализ. Според Дорси, индикатор RVI не е независим инструмент за технически анализ и може да се използва като филтър за други показатели или като инструмент за посочване на намеренията, но не и възможностите за на реализация на ценовите модели.

Формула

RVIorig = 100*( EMA[W14] of U)/( EMA[W14] of S)

RVI = (RVIorig of highs + RVIorig of lows)/2, където


S = Stddev (10 дена) - стандартно отклонение за период от 10 дена;

U = S, ако текущата цена е по-висока от цената на предшиния период;

U = 0, ако текущата цена е по-ниска от цената на предшиния период;

EMA (w14) = експоненциална средна пълзяща за период от 14 дена;

RVIorig на върхове - върхове на Индекса на относителната волатилност;

RVIorig на дъно - дъна на Индекса на относителната волатилност.

Търговска употреба

Основното предимство на RVI е, че се основава на индекса на RSI и отчита всички нива на диверсификация, които биха могли да бъдат пропуснати от RSI. Въпреки това, RVI е волатилен показател, но не класически осцилатор, ето защо не е разумно да се използва самостоятелно. Като резултат на това, е по-добре да се съчетаят RVI сигналите с генератор на сигнали за технически анализ, като например, индикаторът RSI.

В случай, че RSI индикаторът попадне в зона на свръхпродажба, преодолявайки 70% заедно с RVI, ние получаваме мощен сигнал, че рязкото повишение на цените ще приключи скоро и това намаление ще започне.

Също така, ако RSI и RVI индикаторите отидат под 30%-ното ниво, с други думи, да влязат в зона на свръхпокупка, е необходимо да бъдат подготвени за натсик на цената. Следователно, е по-добре да се използва комбинация от тези два показателя, отколкото те да се прилагат независимо.

Когато RSI е повече от 70% или по-малко от 30% , но RVI не потвърждава тези сигнали, е по-добре да се изчака, докато и двете от тях покажат подобна картина пред отворена позиция.

Друг вариант за прилагане на RVI е идентифициране на различията и уеднаквяването с цената. Ако цената се покачва, докато индексът отива надолу, това показва, че цената скоро ще тръгне надолу (случай на дивергенция).

Обратната ситуация също е вярна: индексът пада, а цената се увеличава, което е показателно за ценовото ускорение (случай на конвергенция).

Формирането на тези сигнали е по-подходящо, когато RVI е в зона на свръхтърсене или свръхпродажба. Но дори и ако RVI индекс попадне в неутрална зона (между 30% -70%), сигналите за дивергенция / конвергенция ще бъдат също показателни.

Имейки предвид, че RVI се счита, за по-голям мащаб на параметри, отколкото индекса RSI, получените с помощта на RVI сигнали ще бъдат много по-добри.

Индекс на относителната волатилност - RVI

ИнстаФорекс RVI параметри

RVIperiod = 14

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.
Джаджа обратно обаждане