empty
 
 

Графиката Пробив на Три Линии е показана в отделен прозорец, за да получите по-ясна представа за сигналите. Диаграмите на TLB за първи път са въведени от Стив Нисън в книгата му "Beyond Candlesticks" от 1994г.

Формула

Всяка нова бяла линия е съставена ако текущото Close t надвишаващо High t-1. Бялата линия започва от ниво High t-1 до High t.

  • Всяка черна линия начертана в случай, че Close е под цената на Low , в последния търговски ден. Черната линия е начертана от Low t-1 нивото до Low t.
  • Ако всяка текуща Close t цена не надвишава тренда или промяната не е достатъчна за обръщане, никакви линии не се добавят.

Търговска употреба

Графиката Пробив на Три Линии показва поредица от вертикални бели и черни линии или вертикални кутии. Белите линии представляват повишаващите се цени, докато черните линии изобразяват спадащите цени. Графиката Пробив на Три Линии се развива въз основа на цената.

Правилата за Графиката Пробив на Три Линии са следните:

  • Купувайте, когато бялата линия се появи след 3 близки черни линии (“бяла линия ренегат”).
  • Продавайте, когато черната линия се появи след 3 съседни бели линии ( “черна линия ренегат”).
  • Въздържайте се от търговия, когато белите линии се редуват с черни.

Ценовото действие дава индикация за обрат. Недостатъкът на TLB графиката е, че сигналите на обръщане появяват, след като е в ход новата тенденция.

Можете да настроите времето на забавяне между периодите, когато се появят сигналите за обръщане. За краткосрочна търговия можете да използвате 2 линии за пробив, а за дългосрочна търговия, можете да се използвате 4 или дори 10 линии.

Стив Нисън препоръчва използването на графиката Пробив на Три Линии заедно с японските свещи. Графиките TLB ще ви помогнат да определите преобладаващите тенденции, докато свещите ще показват точното време за влизане или излизане на пазара.

Пробив на Три Линии (TLB) Графика

TLB параметри на графиката:

LB = 3

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.
Джаджа обратно обаждане