empty
 
 

Индикаторът TVI е разработен от Уилям Блау през 1995 и е описан детайлно в неговата книга "Импулс, Посока и Дивергенция". Този осцилатор е индикатор, който предлага много информация, която позволява определяне точката на вход и посоката на тренда, както и много други параметри. Основната функция на този осцилатор е, че той е изчислен на база плътността на 1 пип, отколкото на цената.

Формула

TVI = 100 * ((DEMA(upticks) - DEMA(downticks))/(DEMA(upticks) + DEMA(downticks)))

Използване при търговия

Индикаторът TVI е композитен осцилатор за определяне входната и изходна точка, посоката на тренда и сигналите за свръхкупуване/свръхпродаване.

Когато има плаващ тренд на пазара и лентата на TVI е променила цвета си от червен на син, е време да купите актив, тъй като цената може да се покачи още в рамките на големия бичи тренд. Смяна на цвета е сигнал за навлизане в пазара.

Ако пазарът се движи надолу и лентата на TVI е червена на цвят, това е сигнал за продаване на актив, тъй като цената може да удължи периода си на спад. Време е да влезете в пазара, когато индикаторът промени своя цвят.

Основната линия на индикатора е детерминанта на пазарния тренд. Тя пътува между пиковете и спадовете на хистограмата.

Ако линията пресече нулевото ниво отдолу, основният тренд се обръщаs. В случай, че основната линия пресече нулевото ниво отгоре, трендът се обръща в бичи.

Пазарният тренд се определя автоматично. Посоката се показва в горния ляв ъгъл от прозореца на индикатора ("нагоре" или "надолу) и е подходящо само за избрания времеви период.

Ако десният връх на хистограмата е под левия, а цената се покачва, има пазарна дивергенция, сигнализираща за предстоящо обръщане надолу. В случай, че десният връх е над левия и цената пада, тогава има конвергенция, индикираща предстоято обръщане нагоре.

TVI Индикатор

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.
Джаджа обратно обаждане