Facebook
 
 

Моделът се образува, когато цената на отваряне на втората черна свещ е над цената на отваряне на първата черна свещ и цената на затваряне е по-ниска от цената на затваряне на първата черна свещ. Не трябва да има разминаване между белите и черните свещи. Третата свещ трябва да се отвори над втората и да я погълне.

Как да орпеделите Upside Gap Two Crows?

  • Възходящият тренд продължава с дълга бяла свещ;
  • Черната свещ се формира с разлика до следващата бяла свещ;
  • Цената на отваряне на втората черна свещ е над цената на отваряне на първата черна свещ, докато неговата близка цена е под тялото на първата черна свещ. Тялото на втората черна свещ поглъща първата черна свещ;
  • Цената на затваряне на втората черна свещ е над цената на затваряне на голямата бяла свещ.

Сценарии и психология

Подобно на други мечи формации и Upside Gap Two Crows започва с бяла свещ. На следващия ден, търговията стартира с празнина, но цената не расте и затваря под отвореното ниво, като образува черна свещ.

Следващата сесия се отваря на по-високо, но тогава цената пада и се затваря под предходното ниво на затавряне. Цената на затавряне все още е по-висока от цената на затваряне на първия бял ден. В този момент, бичите настроения започват да отслабват.


Гъвкавост

Моделът Upside Gap Two Crows е по-скоро стриктен. В случай, че цената затвори вътре в тялото на бялата свещ на втория черен ден, формацията става Два гарвана.


Развитие

Моделът може да бъде сведен до една-единствена свещ, бялото тяло на която е по-дълго от бялото тяло на първия ден, точно като възходящата сянка.

Преди да се предприемат каквито и да било действия, базирани на тази формация, изчакайте потвърждението му, тъй като моделът не е напълно мечи.


Подобни модели

Upside Gap Two Crows се различава от моделът на Mat Hold поради това, че черното тяло на третия ден не може да се отвори под цената на отваряне на втория ден и ще остане над тялото на първия ден в рамките на Upside Gap Two Crows. Първите два дена от образуването могат да се превърнат във Вечерна звезда, в зависимост от това, което се случва на третия ден.

Upside Gap Two Crows

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.