Основни Характеристики на Системата Търговия с Един Клик

Системата Търговия с Един Клик цели да оптимизира процеса на изпълнение на търговски операции от различни типове. Функцията за оптимизация на Търговия с Един Клик включва възможността да се опростят търговските операции Купува/Продава с предварително зададен обем с "един клик".

Системата Търговия с Един Клик съдържа автоматизиран търговски робод, функционираща библиотека и интерфейс, който предоставя връзка с търговския робот. Основната функция на търговския робот е да изпълнява поръчки, изпратени от интерфейс програмата.

Програмата е съставена от 6 автоматизирани и независими търговски прозореца, като всеки от тях позволява опериране с много търговски инструменти. Използвайки прозореца с Настройки, вие можете да изберете търговските инструменти, освен ако ако сте направили го направили при първоначалното стартиране на Търговия с Един Клик в отделен прозорец.

Стартиране на Търговия с Един Клик

Системата се зарежда автоматично, малко след като е била свалена от сайта на ИнстаФорекс, инсталирана и терминалът е бил зареден.

Ако искате да направите нови копия на Търговия с Един Клик (в други диаграмни прозорци), направете точно както бихте направили, за да включите съветника - просто провлачете съветника IFX Търговия с Един Клик от Навигатора в прозореца:

След като сте заредили системата за първи път, ще видите прозорец за Програмни Настройки (той няма да се появи при следващо отваряне), където ще можете да изберете до шест различни търговски инструмента за Търговия с Един Клик:

Можете да изберете всеки от изброените долу инструменти за всеки търговски прозорец. След като регулирате настройките натиснете бутон Прилагане. След като цялата необходима информация пристигне от сървъра, системата ще бъде готова за работа:

Забележка: Статусът за активност на съветниците не е важен. С други думи, представянето на системата не зависи от това, дали съветниците са активни или не (ако бутонът е включен или изключен).

Отваряне на Прозореца за Настройки

За да отворите прозореца за настройки по всяко време, натиснете с десен бутон на някой от 6-те прозореца и изберете опцията за Настройки в падащото меню. Тогава търговските прозорци ще се затворят автоматично и прозореца за Настройки ще бъде активен.

Принудително отваряне на прозореца за Настройки може да се наложи, за да промените търговските инструменти по време на работа.

Запомнете, че при презареждане на терминала, системата Търговия с Един Клик ще бъде стартиране без автоматичната визуализация на прозореца за Настройки.

Затваряне на Търговия с Един Клик

Има три начина да затворите програмата:

 • Пълно затваряне на Търговия с Един Клик без запазване на настройките. За да излезете от програмата, без да запазвате настройките на диаграмата, е необходимо да ги премахнете в диаграмата (с десен бутон на диаграма/Съветници/Изтриване). Освен това, можете просто да затворите прозореца с диаграмата.
 • Временно затваряне на Търговия с Един Клик без запазване на настройките.

  Временното затваряне е удобно, ако искате да затворите програмата временно (без запазване на настройките). Обаче е нужно да се отбележи, че при следващото зареждане на терминала, е задължително автоматично стартиране на системата с активен прозорез за Настройки. За тази цел е необходимо да кликнете върху първия търговски прозорец на Търговия с Един Клик или да кликнете с десен бутон върху който и да е търговски прозорец и да изберете опцията за Затваряне на Приложението.

 • Затваряне на Търговия с Един Клик със запазване на всички настройки при излизане от терминала. Затварянето на Търговия с Един Клик и терминала едновременно ще запази настоящите настройки. Поради тази причина, при следващото стартиране на терминала, настройките ще бъдат запазени и прозореца за Настройки няма да бъде показан автоматично.

При избор на третия вариан, Търговия с Един Клик запазва следните настройки и последователно ги възстановява при следващо зареждане на терминала:

 • символи на всички търговски прозорци в интерфейс програмата
 • лотове на всички търговски прозорци в интерфейс програмата
 • подреждане на подобните прозорци (X и Y ординати)
 • подреждане на подобните прозорци (Z ордината)
 • информация за активните търговски прозорци

Някои от тези опции са описани допълнително в инструкцията.

Удобства на Търговия с Един Клик

Основни опции на Търговия с Един Клик:

 • Изпълнение на пазарни търговски операции (Купува/Продава) в обем, зададен от определен потребител.
 • Наблюдение на резултати от всички операции. Ако настъпи грешка при изпълнението на сделка, информационният прозорец, който се активира в момента на натискане на бутон Купува/Продаве над търговския прозорец, ще бъде показана информация за грешката.
 • Постоянно показване на цена Купува и Продава за инструментите, с които търгувате. Настоящите цени са отразени върху бутоните за отваряне на сделка: Купува върху бутон Купува и Продава върху бутон Продава, което ви информира на каква цена можете да изпълните планираната операция.
 • Последната показана промяна на цената, това е последната цена, която се е покачила или паднала, в сравнение с предишната. В дясно, над всеки търговски прозорец на Търговия с Един Клик, ще видите стрелка. В случай, че стрелката сочи нагоре, последната цена е по-висока от предишната; а ако сочи надолу, то тя е по-ниска.
 • Свободно позициониране на програмните прозорци в прозорец на диаграма. Всички търговски прозорци могат да бъдат местени в рамките на прозореца на диаграмата. Преместването се осъществява по стандартен начин, като натиснете и задържите левия бутон на мишката. За да поставите някой от прозорците отпред, просто кликнете върху определения прозорец.
 • Затваряне на определени търговски прозорци в Търговия с Един Клик. Ако искате да затворите търговски процорец, трябва с десен бутон да изберете Затваряне на този прозорец от падащото меню. За повторен достъп до всички прозорци на рекламата, затворете ги без за запазвате настройките и след това свържете повторно със съветника на Търговия с Един Клик с прозореца на диаграмата.
 • Независимо подреждане и запазване на настройките, стартирано в няколко копия на диаграми в Търговия с Един Клик. Всички потребителски настройки (включително провлачването на търговски прозорци, настройки на лотове, избор на търговски инструменти и др.) се прилагат единствено върху прозореца на диаграмата, където е отворено определеното копие на Търговия с Един Клик.

Ограничения при ползване

Съветникът на Търговия с Един Клик функционира единствено в търговския терминал на ИнстаФорекс. Работата на системата Търговия с Един Клик в терминалите на останалите компании е невъзможна или може да доведе до непредвидими последствия.

Потребителят носи пълна отговорност за незаконно копиране и използване на съветника Търговия с Един Клик.

Условия за коректна работа с Търговия с Един Клик

Ако програмата е интегрирана в търговския терминал ръчно (не чрез сваляне на терминала от сайта на ИнстаФорекс), тогава е необходимо потребителят да провери следните терминални настройки на правилното функциониране на Търговия с Един Клик.

Настройката на търговския терминал включва активация на следните опции:

“Услуги/Настройки/Съветници/Разрешете търговия” и “Услуга/Настройки/Съветници/Разрешете DLL вмъкване”:

Освен ако горе-описаните условия са изпълнени, правилното функциониране на съветника Търговия с Един Клик е невъзможно.

Започнете търговия без
рискове и инвестиции
С новия Стартъп бонус от $2500