Tài khoản Bí danh Ngày Tình trạng
51061662 Zulfikri 29/09/22
15753084 Uralex 28/09/22
71932809 WaqasAhmad 27/09/22
21836162 Valeriy 20/09/22
21836139 Novgorod 20/09/22
50256976 Privratnick 19/09/22
3254195 Shashi 18/09/22
51286185 elatrash 15/09/22
Thông tin khác