Tài khoản Bí danh Ngày Tình trạng
80607788
EasyAjums2 24/06/19
80609752
EasyAjums1 24/06/19
3217456
AlekSea 21/06/19
80277902
Enorms 19/06/19
70754869
Kadir 19/06/19
80595491
SuperTrader 19/06/19
70787837
Egoorik13 18/06/19
80605451
GuruJams 17/06/19
Thông tin khác