Registrace jako uživatel na portálu MT5.com dovolí zobrazit účet na sledování portálu a na oficiálních stránkách InstaForex - instaforex.com bez účasti v PAMM-systému.Pod jedním přihlašovacím jménem na mezinárodním obchodním portálu MT5.com budete moci umístit několik účtů ke sledování ve stejný čas.

Nejsnadnější a nejrychlejší cesta k umístění ke sledování a oficiální webové stránce společnosti InstaForex je expresní registrace na těchto stránkách, které můžete vidět dole.


Vyberte způsob přidání účtů na sledovací tabuli.


Registrace na
PAMM-system
Registrace na
portal MT5.com
Registrace na
InstaForex.com

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.