Mobilní aplikace InstaForexu: aktualizovaná verze je již k dispozici!