empty
 
 

Pravidla soutěže "Milionová volba" společnosti InstaForex

I. Všeobecné podmínky

 • 1. Jméno soutěže“ "Milionová volba" InstaForexu (Soutěž).

  2. Soutěž pořádá skupina společností InstaForex.

  4. Fond na výhry na každý týden je 1500 USD. Rozdělí se mezi výherce podle následujícího schématu:

  • - 1. místo - 500 USD;
   - 2. místo - 400 USD;
   - 3. místo - 300 USD;
   - 4. místo - 200 USD;
   - 5. místo - 100 USD.

  Tyto částky se nedají vyzvednou, ale mlžete si vyzvednout zisk jimi vydělaný.

  5. Můžete se registrovat pro další týden soutěže během celého týdne mu předcházejícího. Registrace končí 1 (jednu) hodinu před začátkem soutěže.

  7. The resulting data is recorded at 12:00 GMT+3 on Saturday.

II. účastníci

 • 1. Každý majitel obchodního účtu u společnosti InstaForex se může každý týden zúčastnit soutěže (dále jen - účastník).

  2. Soutěž se pořádá pro obchodníky starší 18 let.

  3. Každý účastní se musí zapsat na stránce InstaForex.

  4. Aby se mohl zúčastnit týdenní soutěže, účastník si otevře demoúčet pro každý nový krok jeho registrací.

  5. Účastník souhlasí s nutností poskytnout pravdivé údaje, svoje celé jméno, totožné s tím na dokladech a existující funkční emailovou adresu.

  6. Jakýkoliv pokus zúčastnit se Soutěže s více obchodními účty, nebo používat anonymní proxy, bude bráno jako diskvalifikace ze Soutěže.

  7. Organizátor si vyhražuje právo odmítnout registraci účastníka bez udání důvodu nebo diskvalifikovat jakéhokoliv účastníka během Soutěže bez udání důvodu. Důvod diskvalifikace může být otevření velkého množství protichdých příkazů s tím samým měnovým párem v rozličných obchodních účetch v přibližně tu samou dobu, stejně jako užití chyby kotačního toku pro získání garantovaného profitu.

  8. Registrací do soutěže účastník akceptuje všechna omezení a pravidla soutěže.

  9.Účast blízkých příbuzných v téže soutěži je zakázána. Pokud se registrační údaje dvou účastníků shodují, organizátor si vyhrazuje právo považují tuto shodu jako důvod pro vyloučení ze soutěže.

III. Obchodní podmínky

 • 1. Po úspěšném dokončení registrace do Soutěže, účastník dostane DEMO účet.

  2. Úvodní kurz pro každého účastníka je 1000 bodů a je nevyměnitelný.

  3. Účastník provádí svoje příkazy a opce na prodej nebo jakékoliv instrumenty, které má. účastník nastaví čas otevření a zavření opce. Metatrader není pro obchodování povolen. obchody se provádí v Kanceláři soutěže.

  4. Seznam instrumentů pro obchodování opcí je následující:

  • - EUR/USD
   - GBP/USD
   - USD/JPY
   - USD/CHF
   - USD/CAD
   - GBP/JPY
   - EUR/JPY
   - GBP/CHF
   - EUR/GBP
   - ZLATO
   - STŘíBRO

  5. Opce je vypsaná ne později než 5 minut před jejím provedením.

  6. Čas určený pro otevření a zavření opce musí být dělitelný 10 minutami.

  7. Je možné nastavit jen jednu opaci na každý obchodní instrument za 24 hodin.

  8. The Participant receives 10 rating points for each positively closed option and loses 10 rating points for each losing option.

  9. V případě, že účastník udělá příkaz na opci, kde otevírací cena je rovná ceně při zavření, opce se považuje za ztrátovou a odečítá se 1é bodů.

IV. Zveřejnění výsledků

 • 1. Rating účastníka je dostupný na stránce Organizátora během celé Soutěže.

  2. Také mohou být zveřejněny údaje o bydlišti účastníků.

  3. Výsledky Soutěže budou zveřejněny během 7 dní od konce všech pátrání a šetření.

V. Určení vítěze

 • 1. Po ukončení Soutěže účastníci s nejvyšším skóre budou prohlášeni za vítěze.

  2. V případě, že dva účastníci mají totožné skóre, Organizátor rozhodne, o jejich umístění.

  3. účastníci soutěže souhlasí s uvřejněním svých celých jmen.

  4. Účastník má nárok na získání jedné výherní ceny za jeden kalendářní měsíc. V případě, že účastník vyhraje více než jedenkrát v měsíci je jeho účet ze soutěže vyřazen, výhra je přiřazena účastníkovi na pozici následující, a pořadí všech následujících pozic je posunuto o příčku výše.

VI. Obdržení ceny

 • 1. Vítězové této soutěže by si měli otevřít a ověřit obchodní účet do 30 dnů od zveřejnění výsledků soutěže.

  2. Výherní cena je připsána na ověřený obchodní účet vítěze.

  3. Všechny ceny včetně první nemohou být vyzvednuty, ale profit získaný částkou z ceny se může vyzvednout bez jakýchkoliv omezení.

  4. Obchodní účet se automaticky naúčtuje při splnění aplikací na výběr. To aplikační specialisté vezmou v úvahu, až se ujistí, že stav na účtu a volný margin souhlasí s částkou určenou na výběr. V případě shody, částka je určená na výběr a připíše se na účet.

  7 Společnost si vyhrazuje právo odmítnout připsání výhry v případě, že účastníkovi se hromadí výhry na jednom nebo více účtech.

VII. Jazyk

 • 1. Hlavním jazykem současných pravidel je angličtina.

  2. Pro vaše pohodlí, organizátor může poskytnout pravidla i v jiném jazyce, než je angličtina. Přeložená verze pravidel má však pouze informativní charakter.

  3. V případě, že se přeložená verze liší od anglické verze smlouvy, anglická verze se považuje za nadřazenou verzi.

Kancelář účastníků soutěže

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.