23.10.202013:32 Forexové analýzy: Společnost Goldman Sachs International dostala pokutu ve výši 126 milionů dolarů

Exchange Rates 23.10.2020 analysis

Britské dohledové orgány Financial Conduct Authority (FCA; Úřad pro kontrolu finančních trhů) a Prudential Authority (PRA; Finanční regulační orgán) regulují všechny depozitní společnosti bank, úvěrové společnosti, pojišťovny a investiční fondy. Práce orgánu spadající pod Bank of England vyústila v uložení pokuty společnosti Goldman Sachs International (GSI), dceřiné společnosti společnosti Goldman Sachs Group Inc., ve výši 96,6 milionů GBP, což odpovídá 126 milionům USD, za selhání řízení rizik spojených s 1Malaysia Development Berhad (1MDB).


Goldman Sachs International (GSI) je společnost v oblasti investičního bankovnictví, cenných papírů a správy investic se sídlem v Londýně, autorizovaná a regulovaná FCA a PRA. GSI je nepřímá stoprocentní dceřiná společnost společnosti Goldman Sachs Group, Inc. GSI působí jako rezervní organizace pro dluhopisové transakce podepsané a získané společností Goldman Sachs mimo USA.


1MDB je malajská státní developerská společnost založená za účelem realizace investičních a rozvojových projektů ve prospěch Malajsie a jejích obyvatel. Podle dokumentů americké justice, když 1MDB získala peníze na financování svých projektů v letech 2009 až 2014, byly miliardy dolarů zpronevěřeny a podvodně odkloněny od 1MDB.


1MDB je malajská státní společnost, která figurovala v samém jádru zpronevěry několika miliard dolarů. GSI působila jako ručitel, v letech 2012 a 2013 koupila a zajistila pro 1MDB tři obchody s obligacemi. Výsledkem bylo, že pro 1MDB bylo vybráno celkem 6,5 miliardy USD. Transakce 1MDB byly schváleny globálními výbory GSG, kterých se GSI účastnila.


Na transakcích 1MDB se podíleli klienti a protistrany v jurisdikcích se zvýšeným rizikem finanční trestné činnosti. GSI si byla rovněž vědoma rizika zapojení třetích stran.


GSI nedokázala včas posoudit situaci v oblasti řízení rizik v souladu s požadovaným standardem, s přihlédnutím k riziku transakcí 1MDB, a GSI v roce 2013 nepřezkoumala obvinění z úplatků a v roce 2015 nezohlednila obvinění z pochybení v souvislosti s 1MDB.


Pokuty FCA a PRA jsou součástí globálního konsensuálního řešení ve výši 2,9 miliard USD, které jsou vymáhány po společnosti Goldman Sachs Group Inc. (GSG) a její dceřiné společnosti.


Mark Steward, výkonný ředitel pro dodržování předpisů a dohled nad trhem FCA, uvedl:


"Firmy hrají klíčovou roli v boji proti finanční kriminalitě a zachování integrity finančního systému. Neschopnost společnosti GSI přijmout v tomto případě vhodná opatření naznačuje, že společnost nepřijala plnou odpovědnost. Tváří v tvář obviněním z úplatkářství a zneužití personálu, nesprávnému chování firmy; to vše uvolnilo cestu k ignoraci závažných pochybení. Neexistují žádné amnestie pro firmy, které špatně jednají v ohledu finanční kriminality, a výše pokuty pro GSI to odráží."


Sam Woods, zástupce guvernéra a generální ředitel PRA, uvedl:


"Neschopnost řídit riziko finanční kriminality může mít významný negativní dopad na bezpečnost a udržitelnost společnosti. Doufali jsme, že firmy budou řídit rizika, včetně finanční kriminality, obezřetně a bezúhonně a obvinění z úplatků a zneužití budou brát velmi vážně. Závažnost případu a selhání GSI v souvislosti s 1MDB se odráží v pokutě PRA."


Globální rezoluce určující pokutu ve výši 2,9 mld. USD byla oznámena 22. října 2020 a zahrnuje kromě usnesení FCA a PRA také následující autority: americké ministerstvo spravedlnosti, americkou komisi pro cenné papíry a burzu, radu guvernérů Federálního rezervního systému USA, ministerstvo financí v New Yorku, monetární autoritu Singapuru, nejvyšší státní zástupitelství Singapuru a obchodní oddělení singapurské policie.


GSI se pokusila vyřešit tento problém s FCA a PRA a požadovala 30% slevu z celkové pokuty uložené dvěma regulačními orgány. Bez této slevy by byla výše pokuty udělené orgány FCA a PRA společnosti GSI ve výši 69 012 000 GBP (90 000 000 USD) pro každý z orgánů.

*Účelem zde zveřejněné analýzy trhu je zvýšení vašeho povědomí, nikoli dávání pokynů k obchodování.

Andrey Shevchenko,
Analytický expert
InstaForex Group © 2007-2020
Využijte doporučení analytiků právě teď
Doplnit obchodní účet
Otevřít obchodní účet

Díky analytickým přehledům společnosti InstaForex získáte plné povědomi o tržních trendech! Jako zákazníkovi společnosti InstaForex je Vám k dispozici velký počet bezplatných služeb umožňujících efektivní obchodování.

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.