empty
 
 

30.10.202014:10 Forex Analysis & Reviews: Jaké jsou výsledky virtuálního summitu EU?

Exchange Rates 30.10.2020 analysis

Včera se konal virtuální summit EU, jehož cílem bylo sjednotit hlavy států a vlád a účinně zamezit šíření pandemie COVID-19. Evropští lídři diskutovali o hospodářském oživení po krizi způsobené koronavirem. V této souvislosti vyjádřil předseda Evropské rady Charles Michel naději na rychlou realizaci stimulačního balíčku, který byl přijat letos v červenci. Evropská komise jednala o otázkách hospodářského oživení, přičemž vyzdvihla důležitý faktor – sjednocení postojů všech zemí EU.

Michel uvedl, že sjednotit všechny státy a vlády EU do jednoho týmu za účelem oživení ekonomik členských států a zachování jejich sociální úrovně je jediný způsob, jak krizi zvládnout. Zároveň poznamenal, že současná situace s šířením COVID-19 se za několik týdnů změnila z alarmující na hrozivou. Aby zabránily tragédii, dohodly se členské státy EU na společné politice boje proti viru, která zahrnuje provádění stejných kroků.

První plánovaná věc je sdílení úplných a přesných údajů prostřednictvím platformy Evropského střediska pro kontrolu nemocí (ECDC). Cílem je vylepšit řízení kroků členů EU a usnadnit včasné doplnění chybějícího materiálů a vybavení.

Hlavy zemí také vzaly na vědomí nutnost sdílet zkušenosti a výsledky analýz. Bylo rozhodnuto o vytvoření speciální platformy pro komunikaci, výměnu názorů, konzultace s odborníky na vysoké úrovni i s vládami členských států EU.

Zásadním faktorem prevence šíření viru je ale stále hromadné testování. Důležitou roli mají rychlé testy na protilátky. V blízké budoucnosti bude povinné testování všech obyvatel zemí EU.

Kromě toho se plánuje smluvní trasování osob využívajících speciální portál pro komunikaci mobilních aplikací a jejich interoperabilitu. Je zřejmé, že dosah těchto aplikací v současnosti nestačí. Zástupci EU proto budou občany vyzývat k aktivnímu stahování těchto aplikací do mobilních telefonů. S těmito aplikacemi budou nakonec kompatibilní i formuláře pro lokalizaci cestujících. Bez takových aplikací pravděpodobně nevyužijeme všechny výhody civilizace, které budou v blízké budoucnosti stále k dispozici. Čas ukáže, jak pravdivý je tento předpoklad. Je ale třeba si uvědomit, že si lidé budou muset zvyknout na kontrolu života.

A konečně, plošné očkování je považováno za hlavní faktor zastavení šíření COVID-19. Bude mít tři priority. Zaprvé, včasné schválení vakcín, avšak s povinnými bezpečnostními zárukami. Ve skutečnosti Evropská agentura pro léčivé přípravky už testuje bezpečnost a účinnost navrhovaných vakcín. Zadruhé, spravedlivá distribuce vakcíny. To znamená, že všechny země EU obdrží spravedlivé množství vakcíny pro své občany. Vyvinutá vakcína bude do zemí dodávána souběžně a za stejných podmínek. Evropská komise zároveň hodlá zkontrolovat všechny očkovací plány připravené členskými státy EU.

Bohužel je poměrně obtížné předvídat, co s pandemií bude, jak se virus bude chovat a jaké škody způsobí ekonomikám zemí a obyvatelstvu světa. A i když mluvíme jen o zemích Evropské unie, je třeba připustit, že se tento řád nakonec bude týkat všech zemí Evropy a možná celého světa. Na základě výsledků včerejšího summitu lze tedy uzavřít, že bychom měli očekávat, že si obyvatelstvo bude muset v blízké budoucnosti zvyknout na novou realitu, nový světový řád.

Andreeva Natalya,
Analytický expert
InstaForex Group © 2007-2021
Využijte doporučení analytiků právě teď
Doplnit obchodní účet
Otevřít obchodní účet

Díky analytickým přehledům společnosti InstaForex získáte plné povědomi o tržních trendech! Jako zákazníkovi společnosti InstaForex je Vám k dispozici velký počet bezplatných služeb umožňujících efektivní obchodování.

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.