empty
 
 
Evropské země zmírňují stimulační balíčky s postupným oslabováním koronaviru

Evropské země zmírňují stimulační balíčky s postupným oslabováním koronaviru

Evropské země začaly rušit karanténní omezení a postupně se vrací ke způsobu života před pandemií. Je však ještě příliš brzy mluvit o začátku hospodářského oživení. Kromě toho některé členské státy EU nyní s postupným oslabováním koronaviru zvažují zastavení výplat stimulačních balíčků. Bez ohledu na to, jak silná ekonomika je, je nepravděpodobné, že takové finanční břemeno dlouhodobě ustojí.

Portugalské orgány již diskutují o plánu zastavit vyplácení dávek v nezaměstnanosti. Mnoho ekonomů se obává, že by to mohlo způsobit prudký nárůst nezaměstnanosti. Francie jen tak tak vychází s penězi, ale stažení finanční podpory pro společnosti a nezaměstnané by mohlo způsobit vlnu bankrotů a zvýšení míry nezaměstnanosti. To nevyhnutelně povede k prudkému poklesu spotřebitelských výdajů. Je všeobecně známo, že když klesne poptávka a obchodní činnost, nastane recese. Ani Spojené království si nemůže dovolit platit dávky nekonečně dlouho, protože by tak dovedlo ekonomiku do záhuby. Tomuto problému nyní čelí téměř všechny evropské země. Odborníci předpokládají, že eurozóna utrpí své největší ztráty v tomto čtvrtletí.

Evropská centrální banka oznámila kvantitativní uvolňování v hodnotě 1,35 bilionu nákupem státních a podnikových dluhopisů. Ekonomové se domnívají, že pravděpodobná vysoká míra nezaměstnanosti je hlavní hrozbou, které může eurozóna v současném nebo příštím čtvrtletí čelit. Pouze budoucnost ukáže, zda je tato ponurá předpověď pravdivá.

Back

See aslo

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.