empty
 
 
Covid-19 zničil 22 mil. pracovních míst

Covid-19 zničil 22 mil. pracovních míst

Podle zprávy Employment Outlook 2021, kterou vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), přišlo ve vyspělých zemích v roce 2020 kvůli pandemii o zaměstnání téměř 22 mil. lidí. Zpráva ale nepokrývá zbytek světa a týká se pouze těch zemí, které jsou součástí organizace.

Navzdory postupnému oživování ekonomiky se trh práce ve vyspělých zemích zotavuje mnohem pomaleji. Pravděpodobnost, že se ekonomiky znovu dostanou na svou předchozí míru zaměstnanosti do konce příštího roku je proto mizivá. „Mnoho pracovních míst, které během této pandemické krize zaniklo, nebude obnoveno,“ uvedl Stephane Carcillo, vedoucí divize pracovních míst a příjmů OECD.

Míra nezaměstnanosti zůstává u osob s nízkou kvalifikací a mladých pracovníků vysoká ve srovnání s dospělou pracující populací. „Zaměstnanost a mzdy mladých lidí mohou být dlouhodobě poznamenány," dodal Stefano Scarpetta. Rozdíl v příjmech se navíc výrazně zvýšil, protože došlo k posunu směrem k pracovním místům, která vyžadují technické dovednosti. Nezaměstnanost byla také poměrně vysoká v sektoru služeb, zejména v odvětví cestovního ruchu a stravování. Finanční sektor zároveň zaznamenal nárůst zaměstnanosti i na vrcholu pandemie, zejména proto, že zaměstnanci bank, fondů a investičních společností měli příležitost pracovat na dálku.

Při hodnocení situace na světovém trhu práce charakterizovali odborníci z OECD za poslední rok a půl několik důležitých znaků. Například lidé, kteří ztratili práci, budou muset hledat mnohem déle ve srovnání s před pandemickou dobou.

Každá nová vlna pandemie zničila další společnosti a nepříznivě ovlivnila některá hospodářská odvětví, což znamenalo, že pro zaměstnavatele bylo velmi obtížné vytvářet nová pracovní místa. Výsledkem je, že nezaměstnaní lidé ztrácejí své profesní dovednosti, a proto i když se objeví vhodná volná pracovní místa, nemusí splňovat požadavky na dané pozice.

Odborníci z OECD zdůrazňují, že v konečném důsledku musí udělat maximum pro to, aby se ekonomika mohla přizpůsobit současné situaci. Proto by měli určit společnosti s jasnými a dlouhodobými vyhlídkami na růst.

Back

See aslo

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.