empty
 
 
Peking rozpoutal křížovou výpravu proti místním podnikům

Peking rozpoutal křížovou výpravu proti místním podnikům

V roce 1957 spustila čínská vláda hospodářskou a společenskou kampaň s názvem Velký skok vpřed. Na přelomovém shromáždění zrevidoval předseda vládnoucí komunistické strany Mao Ce-tung principy národní ekonomiky. Nejvyšší vůdce stanovil cíl přenést průmysl na venkov a představil plán na zkvalitnění domácího zemědělství. Jedním z absurdních rozhodnutí bylo zničit ptáky, a podpořit tak rozkvět čínského zemědělství.

Obyvatelé čínského venkova tyto instrukce začali okamžitě plnit a vydali se na křížovou výpravu proti venkovskému ptactvu – zaměřili se na vrabce, kteří komunistického vůdce popuzovali k největšímu hněvu. Malí vrabci totiž byli hlavními viníky škod na zemědělské produkci. Do boje proti nebohým ptákům se zapojili i venkované. Ženy, starší generace, a dokonce i školáci uvolnění z výuky, byli vybaveni praky. Se zanícením sestřelovali myriády ptáků a ničili jejich hnízda. Zápal celého národa přinesl své ovoce. Během ročního tažení vybili vesničané téměř dvě miliardy vrabců. Číňané byli na společný úspěch patřičně hrdí a oslavovali vítězství. Televizní moderátoři informovali o pozoruhodných úspěších Velkého skoku. Zemědělci měli v roce 1959 vskutku obrovskou úrodu, ale byli zároveň zaskočeni množstvím housenek, sarančat, mšic a dalšího hmyzu. Už o rok později, v roce 1960, se škůdci postihující zemědělské plodiny rozmnožili tak, že pokryli všechna pole v celé zemi. Zemědělci nedokázali poznat, jaký druh obilí hmyz spásal.

Hlavní představitelé Číny byli z přesně opačného efektu rozpačití. Se stejným vlasteneckým nadšením školákům a továrním dělníkům znovu přikázali pomoci zemědělcům, tentokrát však se sbíráním housenek. Ale všechno marné. Následkem rychlého rozmnožování hmyz veškerou úrodu sežral a vydal se ničit lesy. Velký skok přinesl krutý hladomor, který si podle střízlivých odhadů vyžádal 30 milionů obětí. Čínské úřady byly nuceny hledat pomoc v zahraničí. Peking požádal Sovětský svaz a Kanadu, aby čínským zemědělcům urychleně poskytly ptáky.

Dnes se historie opakuje. Úřady vyhlásily válku domácím podnikům. Mnoho místních úspěšných podnikatelů je sledováno a čelí žalobám. Výsledek tohoto nesmyslného patu zatím těžko předjímat. Možná se Peking bude muset znovu obrátit na Rusko a Kanadu a požádat je o vyslání manažerů.

Back

See aslo

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.