empty
 
 
Globální veřejný dluh dosáhl 88 bil. USD

Globální veřejný dluh dosáhl 88 bil. USD

Rekordní nárůst světového veřejného dluhu na 88 bil. USD vyvolává obavy po celém světě.

Globální veřejný dluh je součet všech půjček všech zemí. V současné době jsou na seznamu dlužníků zahrnuty všechny státy. Za hlavní příčinu exponenciálního růstu globálního státního dluhu označují odborníci pandemii koronaviru, přesněji řečeno měnovou politiku přijatou předními světovými centrálními bankami. Nízké úrokové sazby, rozsáhlé stimulační programy a nedostatek peněz uprostřed boje proti covid-19 nutí země, aby se uchýlily k půjčkám. Zároveň se některé země ocitají v tísni a jsou nuceny si vzít půjčku. Zatím to vedlo k velkému zadlužení některých zemí, komentují situaci odborníci z Institutu mezinárodních financí.

Vítor Gaspar, vedoucí oddělení fiskální politiky MMF, říká, že veřejný dluh nyní dosahuje 88 bil. USD, což je téměř 100 % světového hrubého domácího produktu. V letech 2021 a 2022 se očekává, že veřejný dluh bude každoročně klesat přibližně o 1 procentní bod HDP. Poté by se měl stabilizovat na úrovni přibližně 97 % HDP.

Podle MMF musí země uprostřed rostoucího státního dluhu přizpůsobit svou fiskální politiku jedinečným podmínkám každého regionu, včetně tempa očkování na covid-19 a úspěšnosti hospodářského oživení.

Back

See aslo

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.