empty
 
 
Zvyšuje se blahobyt čínských občanů

Zvyšuje se blahobyt čínských občanů

Disponibilní příjem na hlavu v Číně za první tři čtvrtletí roku 2021 vzrostl o 10,4 %.

Medián čínského příjmu na hlavu se v první polovině roku 2021 zvýšil na 26 265 jüanů neboli 4 080 dolarů. To představuje nominální nárůst o 10,4 % oproti stejnému období před rokem. Včetně cenových faktorů je skutečný růst měřen na 9,7 %.

Tyto metriky se jistě liší ve venkovských a městských oblastech. Medián disponibilního příjmu na hlavu v čínských metropolích činí 35 947 jüanů nebo 5 580 USD, přičemž v první polovině roku 2021 zaznamenal nárůst o 9,5 %. S přihlédnutím k cenovým faktorům je skutečný růst 8,7 %. Stejná metrika je výrazně nižší ve venkovských oblastech. Tam se rovná 13 725 jüanům nebo 2 130 USD pro občany na venkově. Nominální růst je 11,6 % a reálný 11,2 %.

Čínská vláda je odhodlána zvítězit ve svém boji proti chudobě. Peking se tedy snaží posunout HDP na hlavu na úroveň středně příjmových evropských ekonomik, jako je Španělsko, Řecko a Portugalsko. Tento závazek byl stanoven v říjnu 2020.

Podle Světové banky byl čínský HDP na hlavu v roce 2018 odhadnut na 9 770,85 USD, s ohledem na 1,5 bilionu obyvatel v druhé největší světové ekonomice. Tento ekonomický ukazatel je výrazně pod 30 370,98 USD ve Španělsku, 23 407,91 USD v Portugalsku a 20 324,25 USD v Řecku, všechny zaznamenané ve stejném roce, tj. 2018.

Back

See also

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.