empty
 
 

Schéma sestává ze dvou svíček. První obchodní den je reprezentován bílou svíčkou, která je v souladu s růstovým trendem. Druhý obchodní den otevírá nad nejvyšší cenou bílé svíčky. Pak cena spadne a uzavře pod střední částí těla bílé svíčky.

Dark Cloud Cover závisí velmi na náladě obchodníky, protože po vyšší zahajovací ceně následuje nižší uzavírací cena.

Scénář obchodování a psychologie

Během rostoucího trendu se zformuje dlouhá bílá svíčka. Po otevření pozice na druhý den vidíme mezeru "gap" směrem nahoru. Toto může signalizovat konec rostoucího trendu. Když obchodní seance končí v rámci těla bílé svíčky, trh klesá. Za tohoto scénáře se býkům doporučuje aby revidovaly svou obchodní strategii. Pak nastane obrat ve směrování trhu.

Trend je více náchylný na změnu směru na vyšší straně, pokud černá svíčka uzavře níže v rámci těla předchozí bílé svíčky. Potencionální obrat trhu může být definován takto: samotné tělo předchozí bílé svíčky je dlouhé, přičemž otevírací cena druhé svíčky je nad uzavírací cenou předchozí svíčky.

Změna paternu

Dark Cloud Cover se mění na Shooting Star, což potvrzuje medvědí charakter Patera. Navíc Dark Cloud Cover vytváří začátek bearish engulfing Pater, což poskytuje ještě zjevnější potvrzení medvědí nálady.

Dark Cloud Cover

Stáhnout


Zpět na seznam
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.