Facebook
 
 

Vzorec

HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))

Využití při obchodování

Indikátor HMA byl vyvinut jako efektivní cenový filtr. Zahrnuje standardní funkce většiny klouzavých průměrů, ovlivňuje ceny jako support/rezistence a používá se i na dělání rozhodnutí o vstupu na trh na základě úhlu sklonu křivky. Ale také Hull Moving Average umožňuje obchodníkovi určit trend s pomocí barevného modelu, který je zabudován do indikátoru.

V případě, že převažuje růstový trend, HMA změní svou barvu z červené na modrou, čímž upozorňuje na nákupní příležitost, protože cena může potom růst. Změna barvy klouzavého průměru by mohla být také signálem pro vstup do obchodu.

HMA nejen vyhlazuje cenové změny, ale také eliminuje zpoždění signálů. Tento efekt byl dosažen zvládnutím určitých specifik při výpočtu. Takže obchodník může využít, tento indikátor k obchodování bez obav, že HMA by poskytovala opožděné signály na nákup aktiv nebo na vstup do trhu.

Navíc k samostatnému použití HMA k obchodování, je možné využívat tento indikátor v MetaTraderu jako filtr vstupů s obchody otevřenými na základě ostatních indikátorů nebo různých jiných metod analýzy. V tomto případě, může být klouzavý průměr použit pro zavírání obchodů. Mechanismus je následující: když indikátor změní svou barvu na druhou, obchodník by měl zavřít obchod v souladu s cenovým trendům a čekat na nový signál pro vstup na trh.

Indikátor HMA

Stáhnout


Zpět na seznam
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.