Facebook
 
 

Vzorec

KC Střední = MA(Price, n, Type),

KC Horní = KC Střední + MA(ATR, n, Type) * Dev,

KC Dolní = KC Střední - MA(ATR, n, Type) * Dev, kde


Price - cena za aktuální časové období (uzavírací, otevírací atd.);

ATR - Average True Range;

Dev - odchylka.

Využití při obchodování

Keltnerův kanál je trendový indikátor podobné struktury jako jsou Bollingerova pásma, Donchianův kanál, Stříbrný kanál a ostatní indikátory, které jsou založeny na práci s cenovými extrémy.

Prodejní i nákupní signály v tomto indikátoru jsou vytvořeny cenou, která se pohybuje v rámci kanálu po dlouhou dobu až dojde k jeho proražení. Proto je nejlepší moment na vstup do trhu v momentě proražení, což je situace kde tělo svíčky, které poskytuje signál kompletně překrývá horní nebo dolní pásmo Keltnerovho kanálu. V tomto případě se může obchodník vyhnout mnoha falešným signálům. Velikost a tvar těla svíčky není důležitá. Celé tělo svíčky by mělo přetnout kanál.

Jedna z podmínek efektivního obchodování s pomocí Keltnerova kanálu je použití vyšších časových rámců. Počet falešných signálů s použitím nižších časových rámců narůstá protože dochází k častějšímu prolomení kanálu. K tomu abychom se vyhnuli tomuto negativnímu efektu, je doporučováno používat tento technický indikátor na časovém rámci H1 a více.

Důležitým aspektem užívání Keltnerova kanálu je filtrování signálů generovaných během prolomení kanálu. V tomto kontextu, by měl být indikátor důkladně testován, abychom dokázali vybrat nejlepší metodu filtrování. Nicméně jednou z nejlepších možností je používat ho společně s dobře známým indikátorem vypovídajícím o síle trendu ADX:

  • Obchodník by měl nakupovat, pokud dojde k signálu proražením horního pásma kanálu a úroveň ADX je nad 30;
  • Obchodník by měl prodávat pokud dojde k signálu proražením dolního pásma kanálu a úroveň ADX je nad 30.

Indikátor Keltnerova kanálu je méně efektivní pro určení momentu kdy zavírat pozici, čili je doporučováno aby ho obchodník používal pouze pro otevírání pozic.

Keltnerův kanál

InstaForex parametry nastavení Keltnerova kanálu

MA_period = 10

Mode_MA = 0

Price_Type = 5

Stáhnout


Zpět na seznam
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.