empty
 
 
Časopis

Druhý Grand Mix Fight tournament brzy následoval. Byl v městském stadionu v dubnu 2010. Událost přilákala spousty lidí. Další vyprodaný stadion, další úspěch! Mix fight má vzrůstající popularitu. Toto léto jsme se odvážili udělat něco neuvěřitelného a nemožného. Rozhodli jsme se uspořádat turnaj v legendární janovské pevnosti v Sudaku (východní pobřeží Krymu). Navzdory mnohým pochybám a pesimistickým předpovědím, stále jsme trvali na uspořádání turnaje. Rozhodli jsme se to pojmenovat Janovská bitva. Pesimistické předpovědi ze změnily v pravý opak: měli jsme problémy s organizací této skvělé události. Například, trvalo skoro dva dny, než jsme sestavili arénu. Ale stálo to za tu námahu! Turnaj byl opravdu fantastický. Je to něco, na co jsme pyšní a co se bude ještě dlouho vyprávět dětem. Bylo to opravdu dechberoucí. Jen si představte: bylo to po krásným krymským nebem v historicky zachovalém místě, kde se ve skutečnosti před mnoha lety odehrávaly skutečné bitvy! Událost přilákala lidi z celého SNS, Německa, Belgie, Finska atd. Podle našich odhadů, počet návštěvníků převýšil 5000 lidí!

26. listopadu v simferpolské hale se konal další Grand Mix Fight, což byl už čtvrtý turnaj. Tento sport je bezesporu velmi vzrušující a fascinující. Kromě toho, náš klub byl protivníkem pěti nejlepších bojovníků SNS, které jsme porazili celkem 5:0 ! Bylo to naše první vítězství a hned takovýmhle skóre! Doufáme, že se to neobrátí a že nezůstane jediným, a že dále budeme postupovat normálním způsobem.

Během organizování turnaje, klub bojových umění Tornado se zúčastnil soutěže výběru Ukrajiny, mix fight mistrovství mezi různými kluby bojových umění. Tornado se stalo jedním z osmi největších klubů na Ukrajině, společně s Dobro, Makfight.ua, RP a dalšími. Je čest s nimi soupeřit!

Dneska je připraveno přes 40 sportovců závodit za náš klub Tornado. Náš personál také zahrnuje 4 trenéry (box, judo, boj zblízka a freestyle wrestling), protože každý potřebuje speciální trénink, aby dosahovali působivých výsledků v ringu. Navíc, sportovci procházejí funkčním a psychologickým tréninkem. Speciální pozornost se věnuje mladší generaci.

Klub Tornado má svoje kanceláře v téměř každém městě Krymské oblasti. Naše plány pro příští rok zahrnují pořádání setkání otevřených pro každého a pozvání na ně profesionály v sambo, judu, ju-jitsu z Ukrajiny, Ruska a Japonska.

Klub má úzkou a plodnou spolupráci s jinými sportovními kluby, federacemi a organizacemi na Ukrajině a ve státech SNS. Díky tomu, můžeme být oficiálními reprezentanty v Combat Sambo Federace Ukrajiny na Krymu. Můžeme za to jen vyjádřit díky prezidentovi Elhanu Velijevovi. Věříme, že naše vzájemně výhodná spolupráce bude ústit v větší rozvoj nejen sambo v našem regionu, ale na sportovním poli všeobecně.

V roce 2011 plánujeme zorganizovat 5 turnajů v naší Krymské oblasti. Takové turnaje jsou určitě obtížné na organizaci bez přiměřených sponzorů. Jak víte, nadšení samotné je dost slabá síla. V tomto kontextu, z pověření prezident Vladimira Tsoje, srdečně děkujeme našemu hlavnímu partnerovi společnosti InstaForex a našemu oficiálnímu partnerovi TES Corporation jménem Sergeje Beima za neutuchající podporu a práci při rozvoji sportu na Ukrajině.

Nakonec, bychom rádi řekli, že Krym je unikátní region bohatý na přírodní krásy a proslulý svým léčivým klimatem. Co sportovci nejvíce oceňují? Odpověď je jasná: zdraví. Tak, všechny zveme na návštěvu Krymu, kousku ráje na Ukrajině.

Tornado InstaForex fight club - v jednotě je síla!

Zpět
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.